Konsumprisindeksen steg 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988. Det åpner for renteøkninger, men finansminister Trygve Slagsvold vil fortsatt ikke love avgiftslettelser på drivstoff.

– I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988. Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedersendringen i KPI er så høy, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– Vi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, som taler for at styringsrenta skal heves relativt raskt framover, sier forsker Thomas von Brasch. (SSB)

Samtidig som staten håver inn penger fra olje- og gassvirksomheten de selv ønsker å bremse, og fra eksporten av strøm som forbrukerne må betale svært dyrt for, avviste finansminister Trygve Slagsvold i NRKs Politiske kvarter fredag morgen at regjeringen vil komme med avgiftslettelser.

«Magisk kalkulator»

Vedum sendte Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Geir Pollestad, til Marienlyst for å forklare Vedums kalkulatorbruk, og hvorfor forbrukerne må betale mer når landet tjener så mye. Han gjorde sitt beste for å forklare:

– Prisveksten på drivstoff skyldes ikke avgiftsøkninger, men prisveksten på olje og gass.

SSB gir Pollestad helt rett. Aldri før i norsk historie har Norge hatt et høyere handelsoverskudd, først og fremst olje og gass.

Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 341 milliarder kroner i første kvartal av 2022. Norges eksportinntekter ble særlig drevet av høyere priser på råolje og naturgass. (SSB)

Oljefondet har sunket noe i verdi siden januar, men er fortsatt på godt over elleve tusen milliarder kroner.

Oljefondets verdier 14. januar 2022. Skjermdump: NBIM

Oljefondets verdier, 10. juni, 2022. Skjermdump: NBIM

Pollestad ble ikke arrestert på at olje- og gassprisene også har økt statens inntekter, men forklarte regjeringens politikk slik:

– Siden januar har regjeringen brukt mer enn 60 milliarder kroner av oljepengene på pandemien, Ukraina og strømprisene. Da har vi rett og slett ikke funnet rom for å kutte drivstoffprisene. Vi har prioritert annerledes, sa Pollestad til Polisk kvarter, NRK.

– Renteøkninger kommer fort

– Inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden. Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier Thomas von Brasch.

Også internasjonalt er det utsikter til at en til nå sterk vekst vil avta som følge av høy inflasjon og påfølgende høyere renter. Det påvirker norsk økonomi.

– Kombinasjonen av renteøkninger og lavere internasjonale vekstutsikter vil dempe aktiviteten i norsk økonomi framover. Derfor vil ikke høykonjunkturen vi er på vei inn i bli særlig sterk, og vi anslår en moderat vekst i årene framover, sier Thomas von Brasch. (SSB)

KPI opp 5,7 prosent siste tolv måneder (SSB)

Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi (SSB)

Les også:

Klima- og energiminister Barth Eide vil bruke oljeinntekter på «grønn omstilling»

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.