Klima- og energiminister Barth Eide vil bruke oljeinntekter på «grønn omstilling»

Klimaminister Barth Eide kaller de enorme gevinstene Norge høster på boomen i olje- og gassinntektene for absurde. I år kan inntektene komme opp i 1750 mrd kr, mer enn et helt statsbudsjett. Nå vil han øke takten på «det grønne skiftet», og han lanserer ordet «ressursnasjonalisme».