Eksporten sprengte nye grenser i mars 2022 og endte på 226,3 milliarder kroner. Det er nær 25 prosent mer enn ved forrige topp i desember 2021.

Handelsoverskuddet ble med 138,4 milliarder kroner også historisk høyt, og hele 64,3 prosent høyere enn i foregående måned, viser tall fra SSB tirsdag.

Det er olje og gass som er hoveddriverne bak eksportveksten. Særlig sistnevnte – Norge eksporterte naturgass for over 112 milliarder kroner i mars. Det er nær en seksdobling fra samme måned året før.

Eksportverdien av råolje doblet seg på sin side fra 26,1 milliarder kroner i mars 2021 til rekordhøye 51,6 milliarder kroner i mars 2022.

– Usikkerheten forårsaket av krigen i Ukraina påvirker prisene på våre viktigste eksportvarer. Spesielt prisen på naturgass er nå helt uten sidestykke, og er hovedårsaken for den eksepsjonelt høye eksportverdien vi nå opplever, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk Jan Olav Rørhus.

Rekordhøy fiske- og strømeksport

Fastlandseksporten endte på 62,3 milliarder kroner. Det er en økning på omtrent 21 prosent fra februar i år.

Også i fiskeeksporten endte det med rekord. Verdien av fiskeeksporten lå på 12,1 milliarder kroner i mars, 15,1 prosent høyere enn for tolv måneder siden og 10,1 prosent høyere enn i februar i år.

Ifølge SSB skyldes oppgangen høyere priser. Det ble utført 12,3 prosent mindre fisk i mars sammenlignet med samme periode i fjor.

I mars ble det eksportert strøm for rekordhøye 4,2 milliarder kroner, mer enn sju ganger så mye som i mars i fjor og mer enn en dobling fra februar i år. Høyere priser er hovedårsaken til verdiøkningen, men utførte megawattimer økte med hele 87 prosent fra mars i fjor.

Økt import

Det ble importert varer for nesten 88 milliarder kroner i mars, en økning på 19,4 prosent sammenlignet med mars 2021.

Av dette utgjorde bilimporten 7,6 milliarder kroner, en økning på 7,3 prosent fra året før. Andelen elbiler økte til 77 prosent, mot 54 prosent i mars 2021.

Innførselen av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg til 3,6 milliarder kroner i mars, mer enn en dobling fra mars 2021.

Importen fra Russland økte med nesten 90 prosent fra i fjor og endte på 3,1 milliarder kroner i mars. De viktigste varene vi importerer fra Russland er mineralolje og metaller, ifølge SSB.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.