Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Tross økning i digitale inntekter går lønnsomheten for norske aviser ned. Det skyldes høyere kostnader og nedgang i inntekter.

Avisenes samlede driftsinntekter gikk ned 73 millioner kroner, eller 0,6 prosent, i 2019, viser tall fra Medietilsynet.

Kombinert med en svak økning i driftskostnadene ble driftsresultatet om lag 22 prosent lavere enn i 2018. Det samlede driftsresultatet for avisene var på 644 millioner kroner i 2019.

Papiravisene spiser av inntektene
Avisene har mistet 1,3 milliarder kroner i driftsinntekter de siste fem årene, noe som tilsvarer 10 prosent. Samtidig er kostnadene redusert med 1,2 milliarder kroner, også det 10 prosent.

Annonseinntektene gikk ned i 2019, men brukerinntektene økte. Også de digitale inntektene økte, men veide ikke opp for inntektsfallet knyttet til papiravisene.

– Her ser vi et tilbakefall fra 2018 da de digitale inntektene til avisene økte mer enn inntektsfallet på papir, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Må satse digitalt
Mange aviser er fremdeles avhengige av inntekter fra papirutgavene. 71 prosent av inntektene til avisene kom i 2019 fra enten abonnementer på papiravisa eller abonnement på både nett- og papirutgaven.

Ifølge Medietilsynets økonomirapport er aviser som får produksjonstilskudd, ofte små aviser, i mindre grad digitaliserte enn aviser med stort opplag og høye inntekter. Medietilsynet mener også de små avisene må sørge for å ha et godt digitalt tilbud dersom de vil nå leserne framover.

Venter inntektsfall i 2020
Koronakrisen har ført til et betydelig fall i annonseinntektene for hele mediebransjen i 2020, og Medietilsynet venter derfor at inntektsfallet til avisene forsterkes i år.

– Mange aviser rapporterer om ytterligere inntektsbortfall på grunn av koronasituasjonen, men det er for tidlig å slå fast hvor store tapene blir i 2020, sier Velsand.

Esa skal nå godkjenne regjeringens midlertidige kompensasjonsordning for koronarammede medier, som har ei ramme på 300 millioner kroner. Medietilsynet åpner for søknader til ordningen fra 4. august.

– Vi legger opp til en rask behandling og har som mål å betale ut kompensasjonen innen utgangen av august, sier Velsand.

Fakta:

* Norske avisers samlede driftsresultat var om lag 644 millioner kroner, ned 178 millioner kroner, eller 21,7 prosent, fra 2018.

* De digitale inntektene økte med 273 millioner kroner, eller 9 prosent i 2019, mens papirinntektene gikk ned 346 millioner kroner, eller 4,1 prosent.

* Brukerinntektene gikk videre opp i 2019 og utgjorde 6,9 milliarder kroner. Det er en økning på 170 millioner kroner. Veksten er på 2,5 prosent og kom i sin helhet fra nettavisene.

* Annonseinntektene ble reduserte med 238 millioner kroner, ned 5,4 prosent fra 2018. Fallet var på papir, mens annonseinntektene fra de digitale utgavene økte med 36 millioner kroner eller 2,2 prosent. Avisene har mistet mer enn 30 prosent av annonseinntektene de siste fem åra.

* Avisene hadde samlet 11. 479 millioner kroner i driftsinntekter, en nedgang på 73 millioner kroner, eller 0,6 prosent, fra 2018.

* Avisene hadde samlet 10.835 millioner kroner i driftskostnader, opp 105 millioner kroner eller 1 prosent fra 2018. De siste fem årene har avisene redusert driftskostnadene med 1,2 milliarder kroner, tilsvarende 10,3 prosent.

* Alle tallene er uten statlig mediestøtte.

Kilde: Medietilsynet

 

Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.