Leder i tankesmien Agenda, Marthe Gerhardsen, tenker store tanker om byer som skal utjevne forskjeller mellom mennesker.

Lederen for tankesmien tenker tydeligvis at det er en naturlov at Norge skal ha syv millioner innbyggere. Hun unngår å tenke tanken at innvandring fra fremmede kulturer med et lavt utdanningsnivå fører til segregering og økonomiske forskjeller. Fasiten er synlig i hele Europa. Arkitektur og byplanlegging forandrer neppe dette. Gerhardsen vil selvfølelig tenke at Norge skal lykkes med integreringen ingen andre har lykkes med.

Bygger vi byer som forsterker, i stedet for å minske forskjellene mellom dem som bor der, gjør vi alle innbyggerne i Norge en bjørnetjeneste.

—-

Byutvikling handler også om sosialt gode bomiljøer. Oslo er i dag den byen i landet som har størst økonomiske forskjeller. Dette får store konsekvenser for både livskvalitet og muligheter. Menn på østkanten dør ni år før menn på vestkanten, for kvinner er forskjellen syv år. En NOKUT-rapport fra 2007 dokumenterer at mens 43,8 prosent av norske ungdommer bosatt i Oslo Vest planlegger å ta høyere akademisk utdanning, gjelder det bare 22,9 prosent av dem som bor i Ytre Øst.

—-

Dette er tall som bør bekymre alle. Bygger vi byer som forsterker, i stedet for å minske dette gapet i fremtiden, gjør vi alle innbyggerne i Norge en bjørnetjeneste. Når mennesker i den samme byen ikke har de samme reelle mulighetene, sløser vi med talenter og ressurser et lite land ikke har råd til å kaste bort.To millioner nye innbyggere frem mot 2040.

Gerhardsen er bekymret for de sosiale forskjellene som for en stor del er importert til landet.

Her presenteres to bekymringer mange nordmenn deler på grunn av den enorme invasjonen av innvandrere. (Som kalles befolkningsøkning):

Hvor stor andel av de to millionene som skal flytte til Norge de neste 25 årene vil være en potensiell fare for å øke trusselnivået i Norge?

I 2040 vil det bo ca fire millioner nordmenn og tre millioner fra andre land i Norge. Mange som lever i Norge i dag vil med disse tallene kunne oppleve at nordmenn blir minoritet, eller rettere sagt, største minoritet i sitt eget land, i sin levetid. Vil dette gjøre det lettere å være nordmann i Norge? 

Kurdere er av de som kjemper for et eget land. Vi har et, men gir det bokstavelig bort. Det blir vanskelig å ta igjen det tapte.

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/En-by-med-enda-storre-forskjeller-7852115.html