Sakset/Fra hofta

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

FrPs Jon Helgheim er ikke redd for å si i fra om fakta-manipulering, juks og lureri i innvandringsdebatten. Nå lar han avisa Drammens Tidende få gjennomgå på Facebook

Jon Helgheim er selv fra Drammen, og som FrPs innvandringspolitiske talsmann er han naturlig nok ekstra interessert når det blir snakk om innvandringen i denne byen.

Nylig så han et oppslag i Drammens Tidende (betalingsmur) som han reagerte på:

Der slås det i overskriften fast at drammenserne er positive til høy innvandrerandel i byen. Dette syntes Helgheim var interessant, men han fant raskt ut at det handlet om nok et stykke triksing med statistikk, slik norsk presse er blitt så «flinke» til. På sin Facebook-side kommenterer Helgheim saken på en nokså knusende måte:

«Dessverre ble jeg raskt skuffet. 31 prosent synes Drammen er mer attraktiv med byens høye innvandrerandel, viser en undersøkelse… Bare 31 prosent?

Så leste jeg spørsmålet som var stilt. Det lyder slik: «29 prosent av Drammens innbyggere har innvandrerbakgrunn. Hvilken betydning mener du andelen av innbyggere med innvandrerbakgrunn har for Drammens attraktivitet. Er det en styrke, en svakhet eller har det ingen betydning?». Dette var da et merkelig spørsmål.

For å svare på et slikt spørsmål, må man egentlig ta stilling til om innvandrere er bedre enn nordmenn. Dersom en by er mer attraktiv, så er det gjerne fordi noe er bedre med denne byen. Når spørsmålet handler om en gruppe mennesker gjør byen bedre, så må jo denne gruppen være bedre enn de andre?

Men så grundig vil de færreste rekke å reflektere over et merkelig spørsmål før de svarer.

Hvem er nå disse 31 prosentene som mener høy innvandrerandel er en styrke? Det sier DT ingenting om. 

Men, når du spør innbyggerne i en by med rundt 30 prosent innvandrerandel, om de tror dette er en styrke, så er det vel ikke veldig rart at ca. samme prosentandel sier ja?» skriver Helgheim på sin Facebook-side.

Her er Helgheim ved kjernen i slik «smart» bruk av statistikk. Målet her er å lure avisens lesere til å tro at «hele byens befolkning» jubler over innvandringen. Helgheim fortsetter:

«Det ville jo være rart om innvandrere skulle svare at de selv er en svakhet. Det er dermed naturlig å tro at de aller fleste, om ikke alle innvandrere har svart ja, og vips får man ca. 30 prosent oppslutning om svaret

Han setter dette i perspektiv til resten av Norge:

«Innvandrerandelen ellers i landet er på rundt 20 prosent, og av de spurte ellers i landet er det, påfallende nok, også rundt 20 prosent som svarer at høy innvandrerandel er en styrke med tanke på attraktivitet. Overraskende? Neppe..», skriver Helgheim.

Han viser til det som er hovedtrekket ved befolkningsutviklingen i Drammen:

«Nettoinnflytting til Drammen viser at det bare er innvandrere som flytter til byen, mens etniske nordmenn flytter ut. Mye tyder altså på at høy innvandring gjør byer og områder mye mindre attraktive, i alle fall for andre enn innvandrere og ingenting tilsier at denne undersøkelsen viser noe annet

Helgheim trekker en parallell til situasjonen i Oslo:

«I enkelte områder i Oslo har nesten alle nordmenn flyttet ut og det bor nesten bare innvandrere der. Kanskje opp mot 100 prosent hadde stilt seg positive, fordi det bare bor innvandrere der.

Da kunne avisen slått stort opp at vi nå har blitt mye mer positive til innvandring og at «alle» synes bydelen har blitt mer attraktiv. Slike resultater får man ved slike lavkvalitetsundersøkelser.

Egentlig har DT sannsynligvis bare funnet ut noe som er ganske trist, men sprer det rundt som en gladnyhet. Undersøkelsen tyder på at det bare er innvandrerbefolkningen som mener høy innvandring gjør en by attraktiv,» skriver Helgheim.

Avslutningsvis konkluderer han med en karakteristikk som passer til det meste av norsk presse:

«… synd at Drammens Tidende gjør alle en bjørnetjeneste ved å lage artikler om temaet, med så lav kvalitet».

Les hele Facebook-innlegget.

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!