Aftenpostens forside forteller om økt skepsis mot innvandring i Norge. Det snakkes om en holdningsendring. 45 prosent mener innvandringen er positiv for Norge.  Er virkelig nesten halvparten av befolkningen positive til de siste års innvandring?

Nordmenn forlater Oslo, mens Aftenposten forteller at folk i Oslo er mest positive til innvandring. Er det slik at innvandrere er mer positive til innvandring, noe som ikke er overraskende, så forteller det mye om hvordan demografien på sikt vil kunne forandre Norge til det ugjennkjennelige i et stadig høyere tempo.

2016-02-26 08.04.05

Oslos innbyggere er klart de mest positive til innvandring. Her mener et knapt flertall (52 prosent) at innvandring er ganske bra eller meget bra for Norge, noe som er godt over snittet for landet som helhet. Resultatet for Oslo kan muligens forklares med at hovedstaden har en svært høy innvandrerbefolkning. Men det kan også være at Oslofolk generelt er mer liberale.

Aftenposten