En meningsmåling Sentio har gjort for Nationen viser at 61 prosent av befolkningen synes at innvandring er positivt, mens 23 prosent er uenige i påstanden om at innvandring er positivt for Norge.

Andelen på Nationens distriktsbarometer som mener at innvandring er positivt for Norge har dermed økt med hele 15 prosent siden i fjor, da den samme andelen utgjorde 46 prosent.

I følge Sentios undersøkelse er det i Oslo og de største byene at innbyggerne er mest positive til innvandring, mens det er mest skepsis i distriktene.

Resultatene viser også at de yngre gruppene er mer positive enn de eldre, og at skepsisen er større i Nord-Norge enn i andre deler av landet. Kvinnene er litt mer positive til innvandring enn menn.

Fordelt på utdanningsnivå kommer det også fram skiller. De med høyest utdanning er vesentlig mer positive til innvandring enn de med lavest utdanning.

Undersøkelsen viser også at over halvparten av Frp-velgere er uenige i påstanden om at innvandring er positivt for Norge. 95 prosent av SV-velgere mener at innvandring er positivt, og i denne gruppen er det ingen som har brukt svaralternativet «uenig».

Nationen: Mer positive til innvandring