Av RUBB

Medlem av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Antonio Domenico Trivilino svarer tirsdag i Aften (14/9-2010) Per Willy Amundsen (Frp) som har uttalt seg negativt om etnisk delte aldershjem. I Aftenposten 5.september sa Amundsen bl.a:

”Forslaget er på kollisjonskurs med all god integreringspolitikk og forteller meg at innvandrerorganisasjonene ikke har lyst til å integrere seg i det hele tatt.”

Antonio Domenico Trevilino skriver:

”Han avslører at han ikke har forstått eller rettere sagt ikke vil forstå at her snakker vi om eldre mennesker som Norge, av forskjellige grunner ikke har vært i stand til å integrere. Det er ingen fornuftig politikk å prøve og integrere eldre folk, derimot er det en riktig politikk å gi dem et aldershjem som dekker deres behov ut i fra sitt reelle ståsted.”

Det er utrolig å lese hvordan fremmedkulturelle krever rettigheter. Her sies det at det ikke er fornuftig å integrere eldre. Og på toppen av det hele, han gir Norge skylden for at integreringen ikke har lykkes. Hvem tenker på etnisk norske eldre som har blitt boende i boligblokker fulle av fremmedkulturelle? Hvem spør disse etnisk norske eldre om de har lyst til eller om det er noen mening i å integrere seg i det nye multikulturelle samfunnet?

Jeg kjenner til eldre mennesker som ikke flyttet vekk og som nå bor midt i det nye multikulturelle paradiset. Jeg vet derfor om eldre mennesker som gruer seg til å gå i butikken hvor de i all hovedsak møter fremmede språk, klær og kulturer. Hvem i det offentlige Norge viser disse gamle sliterne omsorg? Pga mitt bosted kjenner jeg også mennesker som står i startfasen av sitt liv som ”eldre.” Noen av disse er såpass fremsynte at de tar saken i egne hender og flytter ut av området til mer ”blendahvite” områder for å sikre seg en alderdom i et bomiljø de kan føle seg hjemme i.

Fra en annen side, den litt yngre siden; jeg er ennå ikke gammel og jeg har barn. Jeg synes allikevel ikke at det er noen fornuft i at min familie skal integreres i en multikulturell bydel i Oslo. I generasjoner har min familie vært med å bygge opp Norge. Derfor synes jeg det er en urimelig og svikefull politikk å forvente at vi etnisk norske som bor i innvandrertette områder skal tolerere den enorme omveltningen som har skjedd i våre hjemsteder i løpet av de siste 30 årene.

Skal det gi noen mening å la sine barn integrere i en multikulturell bydel i Oslo? Neppe noe mer meningsfylt enn å integrere gamle fremmedkulturelle, synes nå jeg. Vi ønsker ikke å integreres i multikultur. Vi har blitt fratatt vårt hjemsted. Vi kunne godt tenkt oss å bo her vi bor og utvikle vår kultur på egenhånd og med en mer naturlig og moderat påvirkning utenifra. Ikke helt ulikt de eldre fremmedkulturelle vil jeg anta, for de ønsker å være sammen sine likemenn de også. Multikulturen dekker så absolutt ikke våre behov ut i fra våres ståsted. Og vi finner oss ikke i det. Det er bare å komme seg vekk. (Om noen måneder er vi det.)

Når vi fremmer våre synspunkter sables vi fort ned. I motsetning til multikulturalister.
På toppen av det hele skriver Trivilino:

”Medlemmene i Rådet for innvandrere i Oslo er blitt valgt av over 300 innvandrerorganisasjoner og er høyst representative. Det er dermed på ingen måte urimelig å kreve en bedre alderdom for de eldre med annen etnisk bakgrunn.”

Dette skriver han som et svar til Tina Shagufta Kornmo i nettverket LIM, som mener at kravene til Rådet for innvandrerorganisasjoner ikke kan være representative. Men som vi ser, det skal de altså være.

RUBB

Pseudonym for barnehageansatt i Groruddalen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂