Etter at to somaliske gutter på ni og 12 år druknet i Svarttjern på Romsås mens voksne sto og så på, kom debatten om barna svømmeferdighet. Man skulle tro at innvandrerbarns, spesielt muslimske foreldres, vanskelige forhold til vann, kjønnsblanding og nakenhet var velkjent. Når det ikke fremheves, tenker man det er av hensynsfullhet.

Men så dukker ledere og kommentarer opp, og ledere som skal behandle et problem må nødvendigvis ta itu med sakens kjerne. Det gjør ikke lederne i Dagbladet og Aftenposten. De nevner ikke muslimske foreldre i det hele tatt, men gjør det til et spørsmål om ressurser og klasseskille.

Man skulle forsverge at det var mulig: muslimers vann-kroppsskrekk er velkjent. Likevel greier man å gå som katten rundt grøten også denne gang, mens to unge gutter er halt livløse opp av Svarttjern. Det er drøyt.

(Et annet beslektet tema er pass og tilsyn med barn som leker nær vann når de ikke kan svømme. Foreldrene vet at deres barn ikke kan svømme.)

Men galskapen stopper ikke der. Islamsk Råd Norge foreslår at muslimske foreldre skal kunne ta sine barn ut av skolens svømmeundervisning hvis de lover å gi dem undervisning på andre måter. Ingen bryr seg om katten er svart eller hvit bare den lærer å svømme, er tankegangen.

Derved greier man å gi et bidrag til segregeringen av samfunnet, når barna skal lære å svømme. Uttrykket «to fluer med et smekk» får en ny betydning: Man greier å utnytte et lite problem – manglende svømmeferdighet – til å forsterke et stort: utskilling av muslimer fra resten av samfunnet.

Shoaib Mohammad Sultan ved Islamsk Råd Norge understreker at de mener det er ytterst viktig at alle barn lærer å svømme.

– Islam har grunnregler for tildekning overfor medlemmer av motsatt kjønn, som innebærer at en del foreldre vil finne det problematisk med kjønnsblandet svømmeundervisning. I slike situasjoner vil det være mest hensiktsmessig med en dialog mellom skole og foreldre, for å finne frem til praktiske løsninger som ivaretar både de religiøse hensyn, samt behovet for at alle elever lærer seg å svømme, sier Shoaib Mohammad Sultan.

Ifølge Sultan er en mulig løsning for å unngå kjønnsblandingen enkelte muslimer reagerer på, at elever får fritak fra den regulære svømmeundervisningen. Da må de også forplikte seg til et akseptabelt privat svømmetilbud, mener han.

Sultan forsøker å navigere mellom hensynet til sine trosfeller og til det norske storsamfunnet. Han er under krysspress. Men her faller han mellom to stoler. Han/Islamsk Råd velger en løsning som fremmedgjør muslimske barn fra samfunnet, som forteller dem at de er annerledes, at det er legitimt at muslimske barn ikke viser kroppen for andre.

Sultan og Islamsk Råd kan ikke forstå hvilket signal dette sender til samfunnet. Nakenhet, bading og kjønnsblanding er noe av det mest naturlige i det opplyste moderne sosialdemokrati. Det ligger mange verdier i de nakne kroppene som boltrer seg i vannet. Nakenhet og vann = frihet. Når muslimer trekker seg ut av denne leken, melder de seg ut av samfunnet.

Men skal foreldrene presses? En form for press er ikke til å komme utenom. En rest vil si nei og ta barna ut, men mange vil delta. Kanskje flertallet, hvis skolen og myndighetene er tydelige nok.

Her gjør Islamsk Råd det motsatte: De åpner døren på vidt gap for alle til å melde seg ut. Løftet om private ordninger lyder ikke troverdig.

Ellers skal det offentlige inn med ekstra ressurser til særskilt undervisning for muslimske barn? Det kan se slik ut. Da er vi på vei til å reversere samfunnsutviklingen mot religiøs og kjønnsbasert apartheid.

Dette er allerede en realitet på skolene hvor det er flest muslimer. Det får vi plutselig vite når en sak som Svarttjern-drukningen dukker opp.

Gran Skole i Groruddalen har svømmeopplæring på 4.- 7.- og 10. trinn. De har også et ettermiddagstilbud og egne kurs for jenter. Rektor Anne Myhrvold sier at svømmeundervisningen er obligatorisk og at de har tilrettelagt tilbudet for å møte utfordringene.

– De som ønsker å svømme med heldekkende klær får lov til det. Dessuten har vi introdusert en egen badedrakt med hijab, sier hun.

Man imøtekommer ønsker om egen undervisning og adgang til å bruke heldekkende badedrakter. Man tilpasser seg til muslimske behov. Men dette er noe ledelsen ved disse skolene gjør på samfunnets vegne, også på vegne av norske jenter og gutter som tror de lever i et likestilt, demokratisk land med et naturlig forhold til nakenhet.

Derfor handler ikke dette spørsmålet bare om svømmeferdighet, det handler om noe mye mer. Andre barn vil møte den fobiske tildekkingen av kroppen i andre situasjoner, og de vil bare måtte finne seg i løsninger som minner om apartheid: «Kun for (tildekkede) jenter».

Synet på jenter og nakenhet/kropp er noe av kjernen i islamismen, den politiserte form for islam, som har en tendens til å blåse seg opp og hardne i møte med vestlig modernitet. Tildekking og segregering blir en måte å bekrefte sin identitet på. Det får konsekvenser for interaksjonen mellom kjønnene ute i samfunnet. Var det ikke meningen at vi skulle kunne møtes på arbeidsplasser, i lokale miljøer og andre arenaer? Er det noen som tror at disse holdningene til nakenhet og kjønn ikke vil slå gjennom?

Men den som presterer å si de dummeste tingene, er presidenten for Norges Svømmeforbund, Per Rune Eknes.

– Barn med innvandrerbakgrunn har en annen kultur, tradisjon og religion enn vi har, og derfor andre koder for hvordan man skal opptre i nærheten av andre. Mange etnisk norske har også hjelp fra foreldre med svømmekompetanse, mens andelen er mindre blant de flerkulturelle, sier Eknes.

Eknes representerer en toleranse som forstår alt og tillater alt. Det er en overlegenhetsholdning som ikke er av denne verden.

Rektor ved Mortensrud skole, Leif Arne Eggen, har tross alt bena plantet på bakken:

Skal man øke undervisningen i ett fag, må det nødvendigvis skje på bekostning av andre, som å lære å lese å skrive.

Til dette har Eknes følgende kloke betraktning:

– Du dør ikke av å ikke kunne lese eller skrive, men du dør faktisk av å ikke kunne svømme. Det har de siste dagene bevist, sier Per Rune Eknes.

Selv når noe så tragisk skjer som en drukning, velger man å skyve de virkelige årsakene til side og gå inn for løsninger som bare forsterker problemene.

Foreslår å ta muslimske barn ut av svømmeundervisningen
Vil la barna forplikte seg til privat svømmeopplæring

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂