Muslimske foreldre har gitt skolene beskjed om at deres døtre ikke kan ha svømmeopplæring sammen med gutter eller en mannlig lærer.

– Rektorer ved flere skoler hvor det er en stor andel muslimske barn, forteller om et økende krav om kjønnsdeling i svømmeundervisningen, sier kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten.

Grete Gjelten sier det er vanskelig å tilfredsstille dette kravet fordi det ikke er nok kvinnelige lærere i faget. Dernest er det snakk om kapasiteten i svømmehallene. Den utnyttes allerede maksimalt på dagtid for svmmeundervisning. Kjønnsdelt undervisning vil kreve flere grupper som det ikke er plass til.

3023878_m3w624h416q75v20380_0228wt-_Burkini_II

Gjelten påpeker at skolene i dag allerede tilrettelegger så godt de kan. De muslimske jente kan dusje før de andre eller bruke lukkede avkledningsrom. De kan også benytte heldekkende badedrakter.

Kommunalsjefen har sendt brev til Fylkesmannen hvor hun ber om en juridisk vurdering av kjønnsdelt undervisning.

– Det er vanskelig å vite om elevene har krav på slik tilrettelegging. Jeg vil finne ut hva vi har lov til rent juridisk, og så får vi innrette oss etter det.

– Elever kan få fritak i religion- og livssynsundervisng om de opplever den som krenkende eller støtende. Men om dette kan trekkes videre til kroppsøving, vet jeg ikke, sier Gjelten.

Religion gir ikke rett til fritak fra svømmeundervisning, sier underdirektør Jan Furumo i utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen.

– Svømmeundervisning er obligatorisk. Man kan be om fritak, men i utgangspunktet skal man ikke få fritak for denne undervisningen på grunn av religion eller livssyn. Det med kjønnsdelte grupper og kvinnelige lærere må juristene se nærmere på, sier Furumo.

Telemarksavisa