Nytt

Kunnskapsdepartementets veileder er oppdatert. – Ingen kan kreve kjønnsdelt undervisning på bakgrunn av religion, sier statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

Veilederen skal gjøre det tydeligere for skolene når elever kan deles inn i grupper etter kjønn.

Kjønnsdeling skal være et unntak, og hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg, skriver departementet i en pressemelding.

– Det er altså ikke slik at foreldre kan kreve kjønnsdelt undervisning på vegne av sine barn. Det er det skolene som skal vurdere, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener fellesskapet på tvers av kjønn er en stor styrke for den norske skolen.

Veilederen understreker at hovedregelen skal tolkes strengt: Det er kun mulig å dele elevene etter kjønn dersom «tungtveiende elevhensyn» tilsier det.

– Et eksempel er timer hvor temaet er kjønnsidentitet eller seksualitet. Skolen kan også skille gutter og jenter i svømming eller kroppsøving hvis skolen ikke har garderobeanlegg med egne garderober for jenter og gutter, sier Røe Isaksen.

Skolene skal med den nye veilederen få en bedre forståelse av reglene, håper departementet.

– Nå blir det enklere for skolene å se hvilke helt spesielle situasjoner som kan kreve at man deler guttene og jentene i ulike grupper. Det vil skape mer lik praksis over hele landet, og er et viktig grep for å sikre den norske fellesskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen prøver med dette å rydde opp på et felt hvor det lokalt har vært flere beslutninger i strid med norsk kultur og praksis – og lov. Document har skrevet om en del slike saker:

Krav om kjønnsdelt svømmeundervisning blir innfridd

Islamisering av Tromsø-skole vekker oppmerksomhet