Nytt

Utenriksminister Rex Tillerson. (Foto: Reuters/Kevin Lamarque/)

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier at USA ikke lenger har råd til å drive diplomati der andre lands respekt for menneskerettigheter er en betingelse.

Tillerson understreket dette da han onsdag møtte ansatte i utenriksdepartementet som er svært usikre på veien videre under Trump-administrasjonen.

Men ha ga ingen detaljer om de 2.300 stillingene, en firedel av staben, han ønsker å kutte, eller hva dette vil bety for budsjett og departementets mange programmer og prosjekter.

I stedet fikk de ansatte en orientering om hva mantraet «America First» innebærer for USAs utenrikspolitikk framover.

– I noen tilfeller, hvis du baserer din innsats for nasjonal sikkerhet på at noen tar til seg dine verdier, så vil vi trolig ikke kunne oppfylle våre nasjonale sikkerhetsmål. De skaper virkelig hindringer i vår evne til å fremme våre nasjonale sikkerhetsinteresser og våre økonomiske interesser, sa Tillerson.

Utenriksministeren framholdt også at USA de 20 siste årene ikke lenger vet hvorvidt alliansene etter den kalde krigen virkelig tjener USAs interesser.

Samtidig avviste han at USA vil gi avkall på sine kjerneverdier. USA vil fortsatt kjempe for sine verdier, men uten at det nødvendigvis brukes som pressmiddel.

På møtet uttrykte han forståelse for usikkerheten mange av de ansatte føler på, men han hevdet samtidig at de planlagte omstillingene vil bidra til at de vil bli langt mere fornøyd med sine karrierer.