Kommentar

Onsdag skjedde det to viktige ting: Et utvalg fra SV, Ap, V og KrF våget å foreslå at det skulle være forbud mot niqab i skolen og offentlig sektor. I barneskolen skal det være retningslinjer mot hijab. Et mildt, men bestemt press. Samme signal: Nei til segregert svømmeundervisning.

I samme retning og kanskje vel så viktig var at Rådet for sykepleieetikk slo fast at en sykepleiestudent ikke kan nekte å servere svinekjøtt eller alkohol og ikke kan nekte å stelle en pasient av motsatt kjønn. Rådet sier at dette er noe som må gjøres klart allerede under undervisningen. Spørsmålet kom opp fordi en student på praksisplass nektet befatning med svin og alkohol av religiøse grunner.

Studenten, som tar en bachelor i sykepleie, hadde praksis på et sykehjem der beboerne tilbys hjemmebrygget øl på søndager og innimellom øl og vin. Dette ønsket ikke sykepleierstudenten å delta i. Sykehjemmet tok kontakt med høyskolen som hadde utplassert studenten, og utdanningsinstitusjonen tok igjen kontakt med Rådet for sykepleieetikk.

Rådet har kanskje tatt på seg mer enn det er klar over:

Rådet for sykepleieetikk skriver i sin avgjørelse at grunnlaget for sykepleie er respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet. De trekker frem at sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og at autorisasjon omfatter dette grunnsynet.

Her er vi ved kjernen i problemet: islams menneskesyn er et annet enn det kristen-sekulære. Der mennesket står i sentrum for vestlig kultur, står Allah i sentrum for de som følger islam. Mennesket er underordnet, og ikke bare den troende. Også andre menneskers rettigheter må vike for den troendes plikter. Det ene følger av det andre, og muslimer ser ikke noe problematisk ved det. De utøver jo bare sin tro, og har de ikke rett til det som alle andre, kanskje?

Det er det som er kjernen i problemene knyttet til muslimers liv i Vesten: De andres rettigheter må vike der hvor de kolliderer med muslimers plikt til ikke å ha befatning med svin, alkohol eller kropp.

Den enes frihet blir dermed andres ufrihet.

Dette er en erkjennelse som er tung å ta inn over seg for venstreorienterte og multikulturalister. Alle skulle tolerere hverandre i det nye Norge/Europa. Når man oppdager at det ikke er slik, gjør det vondt.

Hittil har man trådt vannet, eller sett i en annen retning. Utvalgets forslag er de første tegn på at man forsøker å manne seg opp.

Utvalgets leder, Bård Vegar Solhjell, turde å ta de første skritt mot å sette ord på at muslimer bruker friheten i Vesten til å velge ufriheten.

NRK Dagsrevyen er ikke der. NRK vil gjøre en issue av at muslimer diskrimineres.

Tormod Strand hadde reportasjen fra pressekonferansen til utvalget, i regi av Agenda, hvor Jette Christensen fra Ap. orket å si at man må våge å sette noen grenser. – Hadde hun klarert det med lederen? – Ja, han var orientert, var det litt svevende svaret. Det betød kanskje: Han vil se hvordan det går.

At Dagrunn Eriksen, Solhjell og Rotuvatn kan fremme slike forslag, er kryss i taket. FrP har tidligere stått alene med denne kampen.

Bedre sent enn aldri.

NRK valgte å legge premisser for debatten som satte barnets rett til å velge øverst. En 9-åring fikk fortelle at koranskole og venninner på skolen fikk henne til å velge hijab, selv om moren ikke gjør det.

Journalist var en Ansari, som vek unna de sentrale spørsmål, men i stedet spurte jenta: – Hvorfor har du så mange hijaber?

9-åringen ga uoppfordret det sentrale svaret: Hun bar hijaben for islam.

Det gjør vondt i sosialistiske hjerter å høre at det er religionen som er sentrum i tilværelsen.

Hittil har alliansen med muslimer vært sentral for venstresiden. Med disse forslagene har partiene i sentrum utfordret konservativ islam. Forslagene vil bli tolket som en fiendtlig handling, fordi den grensesetter islam. Forslagene sier at hensynet til alle er viktigere enn hensynet til en bestemt gruppe.

Det er å rangere muslimer på samme linje som andre, og i praksis oppleves det som en underordning. Hvilket det også er: Det er demokrati i praksis.

I demokratiet er det folkets suverenitet som gjelder. For muslimer er dette blasfemi.

Man kommer utenom problemet ved å påberope seg sekularitetens rett til å velge.

Bushra Ishaq gjør dette i en kommentar til NRK Dagsnytt torsdag. Hun er skuffet over at KrF har vært med på å grensette én religion som hun sier og viser til at KrF tidligere har forsvart muslimers rett til å utøve sin tro.

Ishaq kjører på at islam forskjellsbehandles. Det er bare islam som blinkes ut.

Hun nekter å forholde seg til at det er bare islam som har en praksis som gjør at deres frihet fortrenger andres.

Hittil har «frihet for alle» vært rådende og skjult motsetningen mellom islam og det sekulære samfunn.

Segregeringen og parallellsamfunnene gjør det umulig å skjule hva som skjer. Som Solhjell sa: – Det blir flere og flere hijaber i barneskolen. Slik vil vi ikke ha det.

Han var i debatt med en ung kvinne med sjal, som insisterte på at alle må ha rett til å velge.

-Men vet en 9-åring hva valgfrihet er? spurte Solhjell.

lailal.janet.ayoub.nrk10.08.2016

Laial Janet Ayoub hadde svaret også på det: Skolene skulle ta en samtale med barn som kom med hijab og spørre om det var frivillig.

Vi er kommet forbi det stadium nå hvor slike forslag kan gjøre krav på å bli tatt seriøst. Hvordan skal skolen kvalitetssikre at et barn bærer hijab av egen overbevisning? Barnet vil selvfølgelig svare ja. Jeg gad se den skole som tør å utfordre barnet og få foreldrene og moskeen på nakken.

Eller NRK. NRK vil fortsatt velge å støtte at muslimer må få velge fritt, selv om det betyr andres ufrihet.

Journalister Håkonsen våget likevel å spørre om det var riktig å introdusere et plagg i barneskolen som var et tegn på dyd og ære og hvor det ikke å vise hår var et tegn på fromhet. – Hører dette hjemme i barneskolen?

Da svarer Ayoub at det er en måte å vise lojalitet til Allah på og det har de rett til. Her introduseres en lojalitet som trosser den sekulære skolens idealer og verdier, og som betyr mange av de tingene som uvalget vil regulere: Tildekking og segregering.

Det ligger et helt annet kvinnesyn til grunn enn det som det norske samfunn bekjenner seg til.

Det skal bli spennende å se hvordan de norske muslimene som har vært i clinch med Islam Net reagerer på forslagene. Vil de som Bushra Ishaq kalle det diskriminering? I så fall er det ett skritt frem og to tilbake.

Rådet for Sykepleieetikk griper rett inn i samme problematikk når det sier at hensynet til muslimsk tro må vike for hensynet til pasienten.

Rådet mener at utdanningsinstitusjonen ikke kan utdanne studenter til en praksis som er på kollisjonskurs med sykepleiens profesjonsetikk.

Rådet mener også at studenter allerede på høyskolene må gjøres klar over at de ikke kan reservere seg mot denne type arbeidsoppgaver.

«Matservering bestående av alminnelig norsk mat gir ikke, og bør ikke gi rett til reservasjon. Religionsfrihet og respekt for livssyn, i denne sammenheng muslimsk tro, omfatter ikke matservering og er derfor ikke et omforent relevant argument i denne saken», skriver Rådet for sykepleieetikk.

Men også dette er diskriminering ut fra tradisjonelt muslimsk ståsted. Det innebærer nemelig en underordning av islamske verdier under de vestlige/norske. Innordning betyr underordning, og det er haram.

Der ligger konflikten. Venstresiden og sentrum har tatt de første steg på det som blir en tung vei.

Man vil ikke innføre forbud mot hijab, kun retningslinjer. Folk skal få velge selv. Forpostfektningene vil vise hvor mye vilje som ligger bak forslagene. De sklir ikke gjennom av seg selv.

 

http://www.aftenposten.no/norge/Sykepleiestudent-nektet-a-servere-svinekjott-pa-sykehjem-601349b.html