Innenriks

Solen varmet og folk strømmet til plassen ved Nidarosdomens vestfront tirsdag for å høre NRK-journalist Tomm Kristiansen lede samtalen rundt temaet «Midtøsten – verdens knute, om politisk kristendom, politisk jødedom og politisk islam». Kristiansen startet med en lovnad: Vi har ikke tenkt å gå utenom noen konfliktsider av dette. På scenen var Trond Bakkevig, Anne Sender og Bushra Ishaq, og døvetolkene som tolket hele møtet – et flott initiativ.

Vestfront Midtøsten Bilde 2

Møtet forløp stort sett som en ordinær og velregissert forestilling i Det nye Norges dannelsesprosjektet. Islam ble pyntet på og fremsnakket – lying by omission – mens kristendommen og Israel, oppskriftsmessig ble snakket nord og ned. I debattmøtet om Midtøsten ble Syria knapt nevnt, mens hele sekvenser var viet Israel der ord som apartheid, rasisme og okkupasjon ble brukt om Midtøstens eneste demokrati.

Tomm Kristiansen slo an tonen da han i sitt første spørsmål presenterte en falsk sammenligning til Trond Bakkevig. Det lovet for øvrig godt da Kristiansen innledet med å si noen ord om religionsgrunnleggerne Jesus og Muhammed, der han brukte betegnelsene «fredsfyrsten» Jesus og «krigsherren» Muhammed. Men da han formulerte spørsmålet til Bakkevig, ble ikke Muhammed lenger sammenlignet med Jesus.

-Men Trond Bakkevig hvis du skal sammenligne profeten Muhammed med Olav den Hellige, hvem var verst?

Trond_bakkevig-foto-privat

Og det forførte publikum lo – før Bakkevig fikk slått fast at både Hellig Olav og Muhammed brukte våpen for å fremme sin tro. Så fortsatte Bakkevig å snakke om kristenretten (uten å nevne ordet) – og sammenlignet den med sharia (uten å nevne ordet).

-Vi må se lenger enn bare voldsbruken. Hva var det de skapte i de samfunnene de grep inn i. Her i Norge så kom etter hvert et nytt rettssystem som tok vare på mennesker på en helt annen måte. Ser vi til den arabiske halvøy hvor profeten Muhammed var, så ser vi at han også brakte et nytt rettssystem som ga mer beskyttelse for mennesker.

Kristiansen innledet samtalen med Bushra Ishaq ved å stille henne et retorisk spørsmål om islam.

-Du kan lese i avisene hver eneste dag om alt som begås av djevelskap i profetens navn. Kjenner du igjen religionen når du ser Dagsrevyen?

Det gjorde hun ikke (surprise). Ishaqs agenda var å frikoble all elendighet i Midtøsten fra religion og islam. Hun snakket om konfliktene i regionen og gjentok flere ganger at konfliktene må politiseres og ikke religionifiseres. Hun minnet om Tariq Ramadan da hun viste til at det finnes mange imamer, men at hun ønsket flere teologer med riktig kompetanse til å tolke tekstene på en moderne måte.

-Her tror jeg vestlig islam kan være en bærebjelke, uttalte Ishaq.

Prosten Bakkevik brukte de anledninger han fikk til å snakke sin egen tro og dens hellige skrifter ned. Han fikk sagt at det finnes et bibelvers for det meste i Det nye testamentet, og var svært presis da han i samme åndedrag omtalte deler av Det gamle testamentet.

-Leser vi vår Bibel, så er Dommernes bok en solid oppskrift på legitimering av folkemord.

Bakkevig gjorde ikke noe forsøk på å forklare at Bibelens fortellinger om vold er deskriptive, og ikke normative. Og ingen i panelet hadde mot til å si noe om de normative kildene til vold i islam. (Raymond Ibrahim har for øvrig skrevet utmerket om dette tema på document.no).

Den eneste motvekten til debattleder Tomm Kristiansen, Trond Bakkevig og Bushra Ishaq var Anne Sender. Hun er uforutsigbar, men fikk svart godt da hun ble forsøkt fremstilt som ensidig Palestina-venn etter sin reise i Midtøsten.

-Men jeg sa også noe om, for dere er alle opptatt av – når vi snakker offentlig – hva jeg gjorde på den israelske siden. Men jeg utfordret også veldig det palestinske samfunnet til å se det samme, være selvkritiske og ta ansvar, og ikke gi skylda for absolutt alt på okkupasjonen. Men også fordi jeg var kry over å se at Israel fremdeles er et meget oppegående demokrati og har en ytringsfrihet, media og rettsinstitusjoner som kan håndtere uretten som begås.

Så introduserte Tomm Kristiansen jødinnen Susan Nathan. Hun er vokst opp i London, men bor nå blant palestinere i Israel. Nathan snakket nedsettende og løgnaktig om sitt eget folk og sitt eget hjemland fra hun åpnet munnen og til hun lukket den igjen. Hun sammenlignet Israel med Sør Afrika under apartheid og hevdet statsminister Benjamin Netanyahu ble gjenvalgt på rasisme og redsel. Det var som selveste Domen også fikk nok av hennes løgner og grove fortegnelser – for kirkeklokkene begynte å ringe midt under hennes seanse. Nathan hadde kraftig mikrofon og fortsatte, men som en symbolsk kirkelig protest holdt klokkene ved å kime helt til ordet ble gitt til noen andre.

Den store elefanten man nekter å se, ble påtrengende da debattantene kom inn på manglende demokratisering. Anne Sender avbrøt Bushra Ishaq for å presisere at hun ikke tenkte på muslimer, men på buddhister og katolikker. Hva behager? Hva var tema igjen?

-Jeg må få bryte deg av for jeg tenkte faktisk ikke på muslimer i denne sammenheng. Buddhister er jo veldig langt fremme på dette. Burma har stoppet demokratiseringsprosessen. Thailand er i kjempeproblemer og Sri Lanka har stoppet det i lang tid. Religiøse ledere har tatt nakketak på politikken. Og den katolske kirke, deler av den katolske kirke i Øst-Europa, er fremme på det samme – de heier på etniske grupper istedenfor politikken.

I en debatt om Midtøsten der En kristen drepes hvert femte minutt og samtalen dreies inn på manglende demokratiseringsprosesser og religiøse ledere som tar nakketak, nevnes hverken Midtøsten eller de som tar nakketak, eller rettere sagt nakkeskudd. Hvor var Tomm Kristiansen som i innledningen lovet å ikke vike unna for noen konfliktsider? Han vek unna islams uhyggelige sider. Men han visste å kalle kristensionister «sære» og spurte Sender om det ikke var ydmykende å ha slike på lag? Kristiansen var ingen nøytral møteleder og la ikke skjul på sin agenda. Han var tydelig om både Israel, kristen-sionister og kristendommen. Han var også frekk nok til å klebe den kristne tro til massemorderen fra Utøya i et spørsmål til Bakkevig.

-Bushra må hele tiden forsvare seg – Dette har ikke noe med islam å gjøre – Du må aldri forsvare deg mot den kristne terroristen Anders Behring Breivik.

Om Bakkevig var prost i en sunn kirke i et sunt samfunn, ville han reist seg og sett Tomm Kristiansen rett inn i øynene og spurt: Hvordan våger du? Svar meg på hva som er kristent med ABB og hans handlinger? Og hvis Kristiansen ikke kunne svare fordi han ikke kunne finne en eneste tråd mellom tømmermannen fra Nazareth og terror – så skulle Tomm Kristiansen bøyd sine knær og foldet sine hender og bedt om tilgivelse for slik en fryktelig fordreining av kristen tro.

Men prosten ble sittende.

 

 

Adresseavisens omtale av møtet kan leses her (Betalingsartikkel).