Innenriks

Olavsfestdagene er et stort kulturarrangement som går over fem dager hvert år ved olsok, fra 28. 07. – 02.08. Trondheim syder av liv disse dagene og både vanlige turister og pilegrimer kommer til denne vakre byen vår ved Nidelven for å oppleve folkeliv, ridderturneringer eller være på middelaldermarkedet i borggården like sør for Nidarosdomen. Et spennende og variert konsertprogram lokker med alt fra barokk og salmesang til  pop og rock med Sting som årets store stjerne. Olavsfestdagene er for mange trondhjemmere årets høydepunkt.

Men også Olavsfestdagene har fått en politisk hake. Dessverre misbrukes også Olavsfestdagene til å bli et redskap i det politisk korrektes tjeneste. Det beste eksemplet er vestfrontmøtene som arrangeres ute på den store plassen ved Nidarosdomens vestfront. Det nye Norges fortolkningsrammer stiger tydelig frem fra festivalprogrammet. Det holder å lese hvordan ulike tema presenteres og hvem som er invitert, for å forstå festivalens agenda.  «Der tro møter samfunn» er festivalprogrammets overskrift på vestfrontmøtene.

vestfrontmøte.nidaros

Norge er blitt et pluralistisk samfunn, det er mange religioner og livssyn, ulike verdier og prioriteringer, lever side om side med hverandre.

-Noen synes dette er spennende og interessant, andre synes det er skremmende og kjenner på utrygghet. I en overgangstid som vår er det avgjørende at det finnes offentlige rom for refleksjon om tro og samfunn, sier festivaldirektør Petter Myhr.

Tirsdag er første vestfrontmøte som handler om årets festivaltema; tid. Onsdag er overskriften:

Midtøsten – verdens knute. Om politisk kristendom, politisk jødedom og politisk islam. Trond Bakkevig, Anne Sender, Bushra Ishaq, Susan Nathan og Dag Hoel.

Dag Hoel presenteres også i forbindelse med foredraget «Endetid og ekstremisme» som han skal holde torsdag i Rustkammeret.

Forfatteren og filmprodusenten Dag Hoel har oppsøkt norske kristen-sionister, intervjuet dem og reist sammen med dem til Israel. Han gir et oppsiktsvekkende innblikk i en del av kristenheten hvor politisk overbevisning og religiøs tro er ett – og for hvem profetene Esekiel og Sakarja kaster lys over vår tid.

Torsdag spør man

-Hva står på spill i folkekirken? Debatt om kirkevalget 2015. Medvirkende Sturla Stålsett fra Åpen folkekirke og Egil Morland fra Levende folkekirke m.fl.

Fredag er spørsmålet:

-Kan vi stole på Bibelen? Og i så fall på hvilken måte? Medvirkende Espen Ottesen, Petter Skippervold, Kristin Gunnleiksrud Raaum og Inger Elisabeth Hansen.

Og endelig på lørdag står klima på programmet.

Klimapilegrim 2015. En mobilisering for klimarettferdighet. Generalsekretær i Kirkenes verdensråd Olav Fykse Tveit, spesialrådgiver i Regnskogfondet Dag Hareide og klimavitne fra Pakistan Rabia Waqar m.fl.

Olavsfestdagene er i det store og hele et flott arrangement. Men det skjemmes dessverre av Det nye Norges dannelsesprosjekt. Kan ikke dette prosjektet ta fri – om ikke annet i fellesferien?

olavsfestdagene.no

Les også

-
-
-
-
-