Sakset/Fra hofta

Islamsk Råd mener man bør slutte å kalle svineinfluensa for svineinfluensa etter at flere influensasmittede muslimske skolebarn har blitt mobbet for å være dårlige muslimer.

Islamsk Råd (IRN) mener viruset heller bør omtales med det medisinske navnet H1N1.

IRN har fått henvendelser fra to skoler i Oslo-området der muslimske barn med svineinfluensasmitte har blitt mobbet for å være dårlige muslimer.

– Elevene trodde kanskje de kunne ha spist svin og derfor blitt syke, sier rektor ved Jordal skole, Sissel Gråberg Vatn, til NRK.

– Jordal skole er ikke den eneste skolen som har opplevd dette problemet. Vi har fått henvendelser fra to skoler, sier generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd.

Man har altså fått henvendelse fra to – 2 – Oslo-skoler om at elever med irrasjonelle, grisete holdninger mobber syke medelever som av religiøse årsaker helst ikke bør mistenkes for å ha hatt et for familiært forhold til griser. Og den beste måten å takle religiøs intoleranse og mobbing på, det er selvfølgelig å på utpreget rasjonelt vis rette en henstilling til landets 3.102 grunnskoler, deres 600.984 ikke-religiøst-mobbende elever og resten av Norges 4.825.500 ditto innbyggere om å endre språkbruk.

Finnes det andre måter å tilnærme seg problemet på, mon tro? Neppe, for hvis man ikke ber absolutt alle andre om å endre språkbruk; ja, da må man kanskje ta det kulturelt- og religiøst følsomme spørsmålet direkte opp med selve mobberne og deres foreldre – og en slik fremgangsmåte er naturligvis helt utenkelig!

Det ville jo stigmatisere både mobberne, foreldrene, deres religiøse intoleranse og holdninger til griser, navn på sykdommer og mobbing av medelever – og det får da være måte på svinaktige omgivelsers diktering av en minoritet i det ellers rasjonelt anlagte og sekulære Norge?