Nytt

Da IS kom til Mosul ble dørene til kristne hjem merket med den arabiske bokstaven nun, en forkortelse for «nasareer» – Jesus var som kjent fra Nasaret. Dette tegnet betydde at menneskene som bodde der, var fritt vilt. Kristne fra Midtøsten har flere ganger advart mot at det som er skjedd der, også vil skje i Europa. Erfaringene viser allerede at de er inne på noe viktig.

 

Nesten trekvart århundre etter nazismen har Tyskland igjen skaffet seg et problem med en voldelig og totalitær ideologi, denne gangen importert.

Ikke alle innser dette åpenbare.

Da ble ble kjent at en jødisk skolepike ved Paul Simmel-grunnskolen i Berlin-bydelen Tempelhof en rekke ganger hadde fått høre av muslimske medelever at hun burde dø fordi hun ikke tror på Allah, uttalte Berlins borgermester Michael Müller (SPD) som seg hør og bør at det hele var noe skrekkelig og bekymringsfullt som må tas tak i.

Men overfor Tagesspiegel la Müller til: «Forhåpentligvis er og blir det et enkelttilfelle.»

Hvor naiv er det lov å være?

Bild skriver at en rekke opprørte foreldre kontaktet avisen med sine erfaringer etter Müllers utspill.

Moren til en elev fra Frankfurt forteller at datteren ble så sterkt mobbet av muslimske jenter at hun måtte tas ut av skolen:

Hun er blond, går ikke med slør, har et tysk-jødisk navn – og vi er kristne! Datteren min fikk nervesammenbrudd i femteklasse. Hun hadde krampegråt og massiv angst for å gå på skolen. Hun ble slått og angrepet verbalt på skoleveien. Rektor sa bare: «Datteren din trenger ikke å si at hun er tysk. Dessuten kan du gi henne et hodeslør.»

Ved Wassermaus-grunnskolen i Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, hadde rektor Isabelle Steinkühler sendt et brev til foreldrene hvor hun fremhevet behovet for religiøs toleranse på grunn av «nylige hendelser». Bild har spurt seg for: Det viser seg at strengt religiøse muslimske elever har kjeftet på muslimske medelever som ikke er fullt så strikte:

Foreldre forteller at skolejenter ble mobbet fordi de tygget «uren» tyggegummi som inneholder gelatin fra griser.

En tobarnsfar fra Bayern er fortvilet:

I fjor kom barna mine totalt forskrekket hjem fra skolen. Sønnen min gråt, datteren min så bare redd ut. Da jeg spurte hva som var hendt, sa gutten: «En elev sa at han skal kutte hodet av oss fordi vi er kristne.»

Alt dette blir bagatellisert på skolen: Man må forstå at barna fra Syria ikke har det lett.

Moren til en tredjeklassing fra Bonn forteller at datteren og noen medelever av en muslimsk jente i klassen fikk høre at:

«Foreldrene dine kommer til å brenne i helvete hvis de ikke tror på Allah.»

En mor fra en familie av praktiserende katolikker i Nordrhein-Westfalen forteller at sønnen går på en skole hvor de muslimske elevene er i flertall. Han forteller at ikke bare blir han verbalt angrepet av medelevene, han blir også diskriminert av lærerne, som også er muslimer.

Slik situasjonen er på mafiaterritorier, er det taushetens lov – omertà – som hersker: Bild har kontaktet alle skolene det gjelder, men ingen av dem har besvart den tyske avisens henvendelser.

Enkelttilfeller av intoleranse mellom elever i skolen har naturligvis alltid forekommet. Men det er ingen tvil om at det landsomfattende mønsteret av muslimsk intoleranse mot «vantro» er noe nytt og mye farligere – slik kristne fra Midtøsten lenge har advart mot.

Tyskerne innser da også dette åpenbare. I 2010 var det ca. halvparten av de spurte i en meningsmåling som sa at islam ikke hører hjemme i Tyskland. I 2016 var det to tredjedeler, og i dag tre fjerdedeler. Virkelighetsvegringen gjør seg etterhvert kun gjeldende i samfunnets ledersjikt.

Tilsvarende intoleranse har også vært registrert i Gøteborg. Det er liten grunn til å tro at fenomenet ikke gjør seg gjeldende i Norge også.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.