Nytt

Regjeringen kommer ikke til å gå inn for et forslag om å forby niqab eller burka. Lovavdelingen i Justisdepartementet har funnet ut at det vil være brudd på paragraf 9 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK.

Regjeringen har nå konkludert med at Fremskrittspartiets ønske om å forby heldekkende plagg i offentlige rom vil bringe norsk rett på kollisjonskurs med den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Dermed torpederer Regjeringen et forslag som nå vurderes i mange europeiske land, og som flere rødgrønne politikere har åpnet for.
Sikker konklusjon.

I et brev som oversendes Stortinget denne uken, skriver justisminister Knut Storberget at «det er stor fare for at et generelt forbud mot å bære heldekkende plagg i det offentlige rom vil være i strid med EMK artikkel 9».

Den niende artikkelen i EMK beskytter retten til religionsfrihet. Ifølge Justisdepartementets lovavdeling kan et forbud hverken forsvares med hensynet til offentlig trygghet, orden, helse og moral eller med hensyn til å beskytte andres rettigheter og friheter.

–Jeg står veldig trygt på konklusjonen om at et forbud lett vil komme i strid med menneskerettighetene, sier Storberget.

Lovavdelingen var også negativ et forbud mot hijab i barneskolen, også med henvisning til forpliktelsene ut fra EMK:

Det er som om regjeringen er ivrig etter å finne begrunnelser til hvorfor man ikke kan gjøre noe, fordi man er bundet av inngåtte avtaler. Da kan man toe sine hender.


Burka-forbud ikke aktuelt