Regjeringen kommer ikke til å gå inn for et forslag om å forby niqab eller burka. Lovavdelingen i Justisdepartementet har funnet ut at det vil være brudd på paragraf 9 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK. Regjeringen har nå konkludert med at Fremskrittspartiets ønske om å forby heldekkende plagg i offentlige rom vil bringe norsk rett […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.