Nytt

Studieleder ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule, tar til orde for et forbud mot niqab og øvrige former for tildekking av ansiktet ved universiteter og høgskoler i Norge. Et mulig forbud ble debattert internt i studieseksjonen ved Høgskolen på mandag, melder Dagbladet.

– Studenter som kommer tildekket til skole, høgskole eller universitet stiller urimelige krav til sine lærere og medelever når det gjelder kommunikasjon, og det skaper psykologisk usikkerhet, sier Gule, som er tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Gule påpeker at tildekking av hele ansiktet gjør det umulig å føre en likeverdig og gjensidig kommunikasjon, og at studenter som velger å dekke seg til på denne måten ikke kan forvente å få jobb i ettertid:

Han mener det er utenkelig at en sosialarbeider med niqab skal forholde seg til voksne eller barn, eller at en lege, sykepleier eller lærer kan praktisere sitt fag med tildekning.

– Slik fører vi jenter som dekker hele ansiktet bak lyset, fortsetter han.

Tildekning av ansiktet legger også praktiske hindringer i veien i forhold til oversikt over hvem som faktisk er i klasserommet. Dette er særlig problematisk når det gjelder prøver og eksamener.

– Hvordan kan man vite at en person er den hun gir seg ut for når man ikke kan kontrollere bildet på id-kortet, spør Gule.

Studielederen understreker for øvrig at han ikke går inn for et generelt lovforbud mot hijab eller tildekning av ansiktet på andre områder utover utdanning.

Dagbladet: Vil forby niqab ved universitet og høgskoler