Et enstemmig studentting ved NTNU sier nei til nikab-forbud ved norske utdanningsinstitusjoner. Ledelsen ved NTNU og Universitetet i Oslo har også ettertrykkelig gått imot et forbud. Hvilken retning beveger det norske samfunnet seg i?

Man gnir seg i øynene og lurer på om det er 1. april. Våre høyeste akademiske organer, to av de eldste og største universitetene i landet, har avgitt høringsuttalelser til forslag om forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner. Ledelsen ved Universitetet i Oslo og studenter og ledelse ved NTNU i Trondheim sier klart nei til et slikt forbud. Hensynet til den nikab-kledte veier tyngre – og problemet er resten av samfunnet, fordommene våre mot dette heslige plagget som «burer inne» kvinner.

For dét er nettopp hva dette er; nikab er et vandrende fengsel. Personen som bærer plagget, er lukket ute fra samfunnet rundt seg, fra alminnelig interaksjon med andre mennesker. Ingen vet hvem som egentlig skjuler seg bak plagget – og dette er jo også hovedformålet i de landene plagget faktisk er påbudt eller en nødvendighet for kvinner som våger seg ut av hjemmet. Man er «ingen», ikke til stede. Det finnes ingen menn i hele denne vide verden som bærer dette plagget – kun kvinner. Og dette mener altså våre fremste akademiske institusjoner vi skal verne om. Det er en skam!

Forslaget som er sendt på høring, er relativt begrenset. Argumentet er at alle bør kunne se ansiktet på hverandre i en utdanningsinstitusjon, det være seg en barneskole eller et universitet. Det burde ha vært enstemmig vedtatt – så enkelt er det. Et forbud bør gjelde hele det offentlige rom. Det er ingen menneskerett å maskere seg – og det er ingen som skal behøve å utsettes for dette plagget. Vi skal prise oss lykkelige over at vi lever i et land som rangerer på topp blant verdens beste land for kvinner å leve i. Da er det naturligvis ikke rom for nikab.

Tildekningen av kvinner i Norge har tiltatt de senere årene, i tråd med økningen av innvandring fra muslimske land. Foreløpig er bruk av nikab beskjeden, men dersom samfunnet ikke setter en absolutt stopper for dette uvesenet, vet vi lite om hva som venter oss de neste ti årene. Vår toleranse for hva vi tillater, synes grenseløs, om dette plagget får fritt leide i utdanningsinstitusjonene våre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂