Styret ved Universitet i Oslo skal 22. juni ta stilling til om universitetet skal innføre akademisk boikott av Israel. Det er representanten for Norsk Tjenestemannslag, Helle Linné Eriksen, som har reist saken. Rektor Ole Petter Ottersen har varslet at han er mot boikott, skriver Uniforum.

Det er Linné Eriksen som har fremmet et vedtaksforslag som lyder «Universitetet i Oslo innfører akademisk boikott av Israel. Dette medfører at enheter ved UiO ikke inngår akademisk eller kulturelt samarbeid med forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Israel.»

Men opprinnelig var det NTL-UiO som tok til orde for en boikott:

– Israelsk akademia leverer avgjørende bidrag til okkupasjonspolitikken gjennom utvikling av våpensystemer, studier og planutvikling som bidrar til å håndheve okkupasjonen og til framstilling av okkupasjonshistoria, uttalte leder Sten Morten Henningsmoen i en pressemelding 2. juni.

Ettersom NTLs oppfordring ikke ble tatt til følge, har NTL-medlem Linné Eriksen brukt sin rett som styremedlem til likevel å fremme saken.

Et tilsvarende boikottforslag ved NTNU i Trondheim fikk stor, også internasjonal, oppmerksomhet i fjor høst. Forslaget ble enstemmig avvist.

Universitetsstyret tar opp Israel-boikott