Universitetet i Stavanger (UiS) lot seg presse av anti-israelske studenter. Styret vedtok enstemmig å avslutte alle institusjonelle samarbeidsavtaler med Israel, men ville ikke bruke begrepet «boikott».

Studentrepresentantene hadde fremmet et forslag om akademisk boikott av Israel, og dette ble torsdag diskutert under et styremøte ved UiS, skriver Stavanger Aftenblad.

Studenter opprettet i mai en teltleir utenfor universitetet, med ledelsens velsignelse. Hijaben var godt synlig på bildet i Aftenbladet.

Nå som vår regjering har anerkjent den ikke-eksisterende staten Palestina, og Den internasjonale domstolen (ICC) har bedt om arrestordre på Israels statsminister, så studentaktivistene sin mulighet.

«Da bør også UiS kutte samarbeid med Israel», skrev Hamas-tilhengerne i sin anmodning.

Teltleir mot Israel opprettes av studenter også i Stavanger

Styret ville ikke godkjenne bruken av ordet «boikott», men godtok å stanse alt samarbeid med israelsk akademia. De ble dog enig om følgende:

1. UiS avslutter alle institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske institusjoner, på grunn av den folkerettsstridige krigføringen på Gaza. UiS inngår heller ingen nye avtaler så lenge krigshandlingene fortsetter.

2. UiS tar initiativ til opphør av innkjøpsavtaler som involverer Israel gjennom SIKT.

SIKT er kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som leverer produkter og tjenester til forskning og utdanning.

Hvordan dette skiller seg fra boikott er ikke særlig godt forklart.

Også flere andre universiteter viser  hvor jødefiendtlig enkelte deler av Norge har blitt, og har sagt opp sine avtaler med israelske universiteter. Men ingen bruker begrepet «boikott» om det som i praksis er en akademisk boikott.

Studentene i Stavanger tror allikevel at de er først ute.

– Vi er den første utdanningsinstitusjonen i Norge som har gitt et så klart signal i denne konflikten, sier studentrepresentant Sara Bianca Beitz.

– Jeg håper de andre vil følge UiS som har vært uredd og uavhengig. Jeg håper også selvfølgelig på en fullverdig boikott.

UiS-rektor Klaus Mohn var motstander av vedtaket, men roser allikevel studentenes engasjement.

– At studenter og ansatte engasjerer seg er veldig bra og vi setter pris på det. Samtidig setter denne saken viktige prinsipper i spill. Det ligger dypt i den akademiske kulturen at universitetene skal være en fellesarena for akademisk frihet, ytringsfrihet, meningsmangfold og samfunnsdebatt, sa rektoren under styremøtet.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.