Nytt

Av ROY VEGA

Den eneste av i alt 330 internasjonale avtaler som er inngått mellom Israel og det som så flott heter Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim går ut i 2011. Med andre ord: Om det offisielt ikke ble mulig å gjennomføre en boikott av Israel, vil NTNU ikke ha en eneste avtale igjen med landet. I det avtalen NTNU har med Betzalel Academy of Art and Design i Jerusalem går ut i 2011, er det teknisk sett ingen avtaler igjen på universitetet i Trondheim som berører Israel, i følge Universitetsavisa.

NTNU har omfattende avtaler med de palestina-arabiske universitetene, Birzeit utenfor Ramallah og An-Najah Nasjonale Universitet, også på Vestbredden. Den nåværende avtalen med disse universitetene går ut i 2010, men vil automatisk bli fornyet.

Etter boikott-nederlaget ved NTNU råder en øredøvende stillhet ved universitetet. Så langt er det ikke anstrøk av en eneste prinsippdebatt og slett ingen møter som er synlig for studenter eller ansatte. Husorganet Universitetsavisa minimaliserer like gjerne hele boikott-saken ved å fortelle sine lesere at NTNU har «minimalt samarbeid med Israel»; som et understatement forstår vi at en boikott liksom ikke ville ha betydd noe i praksis. Hva som er høna og egget er synes noe uklart for dem som har begge deler innomhus. NTNUs talerør synes med andre ord å slepe videre både på tunge fordommer og betydelige akademiske komplekser i forhold til Israel.

Husorganet på NTNU kan nå i bakkant fortelle sine lesere at det har kommet inn noen hundre protester til rektor og til ambassade og konsulat i USA. Dette er feilinformasjon. Nå er det slett ikke bare rektor som har mottatt protester, og anslaget må også speiles mot følgende: Den eneste internasjonale organisasjonen som ellers nevnes av Universitetsavisa i en oppsummering, og som skal ha levert protest, er Scholars for Peace in The Middle East. (SPME) og Simon Wiesenthal-Senteret. NTNU-avisa fortier med dette en rekke store akademiske institusjoner som protesterte heftig og kraftig mot boikott-forsøket. Blant dem er American Association of University Professors, Russel Group – 20 British Universities, The World Jewish Congress, World Union of Jewish Students og The Anti-Defamation League (ADL). Om boikott-oppløpet var veldig dumt, synes NTNU å bekrefte seg selv gjennom fatal mangel både på administrativ og akademisk refleksjon i ettertid.

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4afd33a4cd6658.90250973