Gjesteforelesningen med Alan Dershowitz, verdenskjent ekspert på Internasjonal lov og rett ved Harvard-universitetet, fyrte løs like presist som brannalarmen som ble utløst samme sted, kl. 18.00 onsdag kveld.

Etter tid minutter med fingrene i ørene, i et fullsatt auditorium, stilnet alarmen. En uhyre engasjert gjesteforeleser kunne kjøre i gang en flammende forelesning hvor Norge, utenriksminister Jonas Gahr Støre, Hamas og ikke minst NTNU fikk en så syrlig og saftig akademisk kritikk i kompakt kåseriform at det burde bekymre alle som steller med å profilere NTNU utad.

Nå er Alan Dershowitz et langt mer kjent navn internasjonalt enn hele NTNU, eller noen av universitets professorer forøvrig. Han har nylig også blitt oppnevnt som forsvarer for den ikke helt ukjente Wikileaks-leder Julian Assange. Dershowitz’ frontalangrep på NTNUs akademiske integritet er mildt sagt kompromitterende for et universitet som har brukt utallige millioner kroner på å profilere seg som et integrerende, multikulturelt universitet.

– Er det slike produkter, er det slike usle akademiske opplegg som boikott-opprop dette NTNU klarer å produsere, så vil dette universitetet forbli kjent for å ha dannet skole i sitt forsøk på akademisk og kulturell boikott av Israel, så mye mer enn det er kjent for noe som helst annet. Ja, det er faktisk ikke noe annet dette universitet er mer kjent for internasjonalt!

Dershowitz gjesteforelesning ble behørig krydret med fargerike skildringer av norsk ensidighet og naivitet i møte med terrorismen og Midtøsten – så engasjert, så i høygir og med et så ettertrykkelig temperament gjennom hele seansen i det fullsatte auditoriet at vi kunne føle hele NTNU-bruket vibrere.

– Moralsk, filosofisk, historisk og intellektuelt er forsøk på boikott av Israel så på siden av grunnleggende akademiske prinsipper at det faller på sin egen urimelighet. Vi vil føre slike forsøk på å ekskludere et land og en hel folkegruppe inn for domstolene, vi vil saksøke dere, dere vil gå konkurs, vi vil sørge for at dere må stenge av deres virksomhet. Noen av oss følger nemlig med på slike fordummende opplegg som opprop om boikott-forsøk, som står i motsetning til alt som skal foregå i akademia.

Alan Dershowitz er ikke ønsket på norske universiteteter, og spesielt ikke på NTNU i Trondheim. Det har blitt gjort gjentatte, mislykkede forsøk på å få Dershowitz inn som vanlig gjesteforeleser i Trondheim, via formelle kanaler.

Via studenter ble det likevel ordnet auditorium på Gløshaugen. Det ble et timelangt fyrverkeri fra en engasjert, vekselvis frustert, Alan Dershowitz, og kjentes somn en lise for mange som over lang tid har følt og ment at NTNU har sluppet alt for billig fra sine uttalte anti-israelske opprop og gjesteforelesere. For dem går dørene opp. Like bastant som de blir slått igjen for Alan Dershowitz som til overmål tilbød NTNU gratis forelesning om Internasjonal lov og Israel.

Alan Dershowitz la ikke skjul på at han aner klare tendenser til anti-semittisme i Norge. Han fant grunn til avlive en rekke myter som er skapt av politikere og media knyttet til forsøk på å oppheve jødiske og israelske rettigheter i Midtøsten, blant annet knyttet til Jerusalem-spørsmålet:

– La oss slå det fast, Israel er helt lovlig etablert som land, med alle formelle ting i orden. Jødene er forbundet til Jerusalem og det jødiske kvarteret der siden Abrahams tid. Israel har kommet for å bli! Knapt noe land i verden er etablert så lovlig og formelt som Israel. Landet er et demokrati, med folkevalgte i parlamentet, Knesset. Nylig ble en tidligere israelsk statsminister dømt for voldtekt, med to kvinnelige og en arabisk dommer. Selv i israelsk høyesterett er det arabere!

Historisk gikk Dershowitz kritisk til verks når det gjaldt arabiske bidrag til en konstruktiv fredsprosess. Dersom araberne hadde akseptert FNs delingsplan fra 1948 hadde vi ikke hatt noe flyktningeproblem, hevdet han. Dette er problemer som araberne selv har bidratt sterkt til å skape gjennom sine avskrivninger av konfliktløsninger på fredelig vis. Men i motsetning til alle andre flyktningeproblemer på kloden er dette forsterket og holdt kunstig i live, først og fremst gjennom manglende tiltak fra de arabiske landene som over flere tiår har vært vertskap for de flyktningene, hevdet Dershowitz. Han viste til at 80% av enkeltlandsresolusjonene i FNs Mennerettighetsråd er rettet mot Israel, mens land som Iran, Kina og Russland knapt blir viet oppmerksomhet overhodet.

FNs Menneskerettsråd avslutter torsdag og fredag denne uken sin 16. sesjon, og kjører like gjerne ut seks nye resolusjoner rettet spesielt mot Israel. I hele 15 tidligere sesjonene har
Rådet vedtatt 51 resolusjoner om individuelle land. 35 handlet om Israel, i følge UN Watch.
Dette er noe av grunnlaget for at Dershowitz er så vidt kritisk til FNs Mennskerettighetsråd.

Hva med Kinas okkupasjon av Tibet? Hva med Russland i Tsjetsjenia? Alan Dershowitz fortsatte i samme retoriske stil, med stor innlevelse og med klar refsende undertone til sitt publikum i den trønderske hovedstaden.

Ikke glem at Israel er en økonomisk supermakt, se på brutto nasjonalprodukt, se på nyvinninger innen elektronikk og data, se på nobelprisvinnerne, se på landets militære styrker, med 140 atombomber om nødvendig.

Igjen presiserte Alan Dershowitz at Israel har kommet for å bli, og at landet forholder seg til internasjonal rettsorden. En rettsorden som selvsagt også må tilpasses nye utfordringer og løsninger, presiserte han. Nå kom en ny runde med harme over NTNU-professorenes boikott-opprop. Amanuensis Trond Andersen stod øverst på oppropet og fikk så hatten passet av Harvard-professoren: – Denne mannen kan ryke og reise, han har overhodet ikke noe på et universitet å gjøre! Dershowitz var ikke nådig:

– Hvordan det er mulig for så mange professorer å skrive under et opprop om akademisk og kulturell boikott av Israel, og henvise til krigen mot Hamas i Gaza, uten overhodet å nevne de 8.000 rakettene som ble skutt mot Israel nettopp fra Gaza? Dette avslører så stor mangel på akademisk forståelse at det er helt hinsidig og må avvises som sludder.

Nå skal det i rettferdighetenes navn legges til at det også innad i AKP/Rødt! i Trondheim har pågått heftige diskusjoner om Trond Andersens gjentatte, anti-semittiske utfall opp gjennom årene. Selv i dette brunrøde landskapet har altså Andersen blitt uglesett i perioder. Men altså ikke mer enn at han igjen dukket opp som en sentral aktør i forbindelse med NTNU-professorenes bisarre boikott-opprop, hvor venstre-ekstremister i Trondheim hadde betydelig spillerom helt til universitetsdirektørens kontorpult.

– I forhold til krigføring i Afghanistan og Pakistan var Israels aksjoner mot Hamas i Gaza meget renhårig, med langt mindre drepte sivile i forhold til hver terrorist som ble slått ut.

Bosettingene på Vestbredden ble også berørte av Alan Dershowitz, som presiserte at han selv er blant Israels kritikere på dette området. Men han advarte mot å tro at det fantes enkle løsninger, da jøder slett ikke er rettsløse i en forhandlingsprosess om bosettinger, spesielt i Jerusalem-området. Bosettingene på Vestbredden inngår i en naturlig forhandlingsprosess, hvor araberne må sitte på den andre siden av bordet på fredelig vis. Nå bør verdenssamfunnet snart ha lært at terrorismen som Hamas representerer ikke løser noe som helst, hevdet han. Og viste igjen til ironien i det faktum at en israelsk minister risikerer å bli arrestert av norske myndigheter om han dukker opp på gatene i Trondheim, mens lederen for Hamas øyeblikkelig ville blitt kontaktet både av NTNU og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Sistnevnte ville så nekte for at kontakt har funnet sted, sa Dershowitz, i en passasje hvor latterkulene satt tett i et tettpakket amfi. Dershowitz mener det er et problem, ikke for Israel men for Norge at Hamas-islamister elsker den norske regjeringen og NTNU.

Harmen fra en av verdens fremste eksperter på Internasjonal lov er mildt sagt uheldig for et universitet i Midt-Norge som fortsatt sliter med troverdigheten etter å ha blitt herostratisk berømt for boikott-oppropet. 119 professorer og ansatte ved NTNU skrev under og oppropet er enda ikke trukket tilbake. Forsøket på å stenge Alan Dershowitz ute fra auditoriene kommer som et nytt tilskudd til et allerede frynset akademisk renommé.

Om en er uenig i noe av det som kommer frem fra den frittalende professoren, så er det helt utillatelig å sperre en slik kapasitet ute; ikke minst med tanke på det mandat universitetet har overfor sine studenter. Men takket være noen kreative studenter som improviserte en teknisk løsning slik at det likevel ble åpnet et auditorium for Dershowitz, fikk vi en impuls og en erfaring som implisitt forteller mye om NTNU og Norge. For de tilstedeværende var den frittalende og engasjerte Alan Dershowitz en uforglemmelig opplevelse. For de som ikke fikk han med seg vil det snart bli mulig å få hans forelesning på Internett.

Denne uttalelsen fra Alan Dershowitz blir hengende igjen over NTNU:

-Bare to ganger har jeg blitt utestengt fra akademier. Den ene gangen var i Sør-Afrika da jeg skulle forsvare Nelson Mandela, den andre gangen var nå i Norge.

Roy Vega

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.