Nytt

Den kjente jusprofessoren Alan Dershowitz er i Norge i anledning Oslo Symposium. Han tilbød seg å holde forelesninger ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim. Samtlige takket nei.

Dershowitz kommenterte:

”Det er to land i verden hvor universitetene ikke har åpnet dørene for meg, det ene var i Sør Afrika da jeg var advokat for Nelson Mandela, det andre er Norge.”

Temaet skulle vært Israel og internasjonal lov. Her hadde studentene anledning til å bli orientert av en av verdens fremste eksperter. Det kan være ledelsen mener Dershowitz er partisk, i motsetning til Ilan Pappé og de andre som stadig gjester Norge. Eller: det kan være ledelsen selv er så partisk at den ikke lenger har begreper om hvem Dershowitz er.

Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ) er vertskap for hans besøk i Norge. Det var ICEJ som tilbød en gratis forelesning til de tre universitetene. Samtlige avslo, men studentene takket ja. Det er altså ikke interessen det er noe i veien med. Dette gjør avslaget enda mer spesielt.

Mandag foreleste han i Bergen i regi av ELSA (European Law Student Association) og Juridisk Studentutvalg ved UiB. Tirsdag arrangerte Juristforeningen ved UiO møte med han, begge steder var det møtt fram mellom 200 og 300 studenter.
..

Onsdag 23.mars kl.18.00 taler han i student regi på NTNU i Trondheim (Auditorium S3, Sentralbygget på Gløshaugen). Her kommer han også til å gi en respons på oppropet om akademisk boikott av Israel, som ble signert av 119 professorer og akademikere ved NTNU og HiST.