Nytt

Av Roy Vega

Nå er det mulig å fange inn politiske frustrasjoner og vrede i universitetskorridorene på NTNU: «Universitetsavisa» på det sagnomsuste trondhjemske universitet henger ut lederen for den interne boikott-mostanden, professor Bjørn Alsberg. Avisa, som så langt har gjort sitt beste for å minimalisere både motstanden mot Israel-boikott og ikke minst konsekvensene av den, kjører videre i samme spor – også etter at floppen var et faktum 12. november.

Nå skal professor Alsberg tas. Det går selvsagt ikke upåaktet hen å ha ledet en aksjon mot Israel-boikott på selveste NTNU: En advokatkjendis gav små vink bak Alsberg, og Universitetsavisa lykkes ikke i å få hengt og vrengt ham ut i et planlagt, sterkt personvinklet intervju samme dag som boikottsaken gikk rett vest, altså stikk motsatt vei av det Peder Martin Lysestøl og røysla hadde lagt opp til. Men det kom snart en ny anledning:

Professor Alsberg fikk for noen dager siden nyss om at ledelsen og arkivet ved NTNU formelt satt på skarve 13 navn på universitetsansatte som gikk inn for Israel-boikott, fortsatt ved inngangen til desember. Dette bare en brøkdel av antallet som offisielt ble publisert. Ut fra dette tok Alsberg ikke så unaturlig kontakt med NTNUs hovedarkiv for om mulig å oppklare det hele; hvilket han formelt og rent juridisk selvsagt har full anledning til. Han fikk igjen bekreftet at det fortsatt bare var tretten NTNU-navn på listen over dem som gikk mot boikott. Om det er arkivet som har blingset, eller noen i røysla som har fikset på antallet som tidligere er oppgitt, skal vi la ligge i denne runden. Men like etter henvendelsen til hovedarkivet for å få klarhet i saken ble altså den gode Alsberg oppringt – ikke av arkivarene, men av Universitetsavisa som slett ikke var i godt humør, og som på sin side ville vite hvorfor han ville ha navnene på boikott-vennene? Her trylles det med problemstillinger så vidt ettertrykkelig og redaksjonelt at vi har lov til å antyde at Universitetsavisa på NTNU kanskje også er moden for politisk revisjon, hvor boikott-motstanderne godt kunne bli tilgodesett med sine momenter. Alternativt, om en kunne finne tilsvarende kritiske vinklinger mot dem som så iherdig og fordummende forsøkte å gjøre NTNU-bruket til et politisk forum med egen utenrikspolitikk, med alle de dramatiske konsekvenser dette får i det internasjonale rom. Men det er ikke anstrøk av selvkritikk å spore i korridorene, aller minst i universitetets eget husorgan. Studentenes magasin, «Under Dusken» har ikke, en hel måned etter boikott-floppen, fortsatt ikke tatt med noen av argumentene som veide tyngst mot Israel-boikott, langt mindre presentert saksopplegget generelt og spesielt til alle dem som på vitenskapelig grunnlag hadde innvendinger mot at NTNU skulle drive egen utenrikspolitikk. Sett under ett et NTNUs evne til refleksjon og – akademisk – selvkritikk etter alt å dømme fortsatt hemmet og farget av den samme ukulturen som drev boikott-kampanjen helt frem til endelig behandling i universitetsstyret 12. november. Universitetsavisas jakt på professor Alsberg som person må nok sees i lyset av dette.

Og det skal du vite: Ringer du NTNUs hovedarkiv, så risikerer du at Universitetsavisa kan ringe deg kort tid etterpå og definere forespørselen på sin måte! Nei, nettverkene på NTNU feirer neppe jul, tror vi. Nå blir professor Alsberg og andre annerledes tenkende mistenkeliggjort i Universitetsavisa også fordi det blir gjort lydopptak av forelesningene i den fortsatt så enøyde seminarseien om Palestina og Midtøsten! På vår kant kan vi fastslå at det ville være en forsømmelse å ikke dokumentere dette politiske propaganda-kjøret maskert under vitenskapelighet ved NTNU.

Vi vet ikke, men kanskje er Universitetsavisas oppslag bare utslag av at åndene nå maner og danser julen inn foran Nils Butenschøns juleavslutning i NTNUs frynsete seminarserie? At Arafat er i krybben har vi skrevet før, så det skal vi ikke gjenta her. Men vi er mye mer romslige enn Universitetsavisa, og lover at framhaldsoga om Palestina og NTNU skal fortsette; stadig i erkjennelsen av at det faktisk også finnes jøder med rettigheter både i NTNUs og vår verden. Sånn for balansens skyld. Vi tenner våre lys, og roper det ut: Skulle vitenskapelig orienterte og balanserte professorer på NTNU behøve en slags fagforening, i møte med den gryende stalinistiske vrede i korridorene, så er det bare å henvende seg hit, til oss notorisk politisk ukorrekte. Vi kunne nemlig ta sterkere i, og har mye mer på lager. Vi er imidlertid så veloppdragne at vi velger å posisjonere det ut i små, høflige doser – også i året som kommer.

Roy Vega

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4b14fbb6630239.21133014