Rektor ved Universitet i Bergen, Sigmund Grønmo, sier akademisk boikott av Israel ikke er aktuelt for øyeblikket, men er oppe til løpende vurdering. Han er ikke enig med statsråd Tora Aasland som sa at et universitet ikke bør drive den type politikk.

Akademisk boikott av Israel er for tiden ikke aktuelt, men er gjenstand for en løpende debatt her ved UiB, sier UiB-rektor Sigmund Grønmo.

Det var under en debatt i regi av Studentersamfunnet at Grønmo gjorde rede for UiBs syn på akademisk boikott av Israel. Men ledelsen har ingen planer om å fremme et slikt forslag, et initiativ må eventuelt komme fra de ansatte, sier Grønmo.

Ansatte ved NTNU i Trondheim oppfordret i fjor til Israel-boikott, men styret sa nei. Forsknings- og høyere utdanningsstatsråd gikk den gang ut og tok avstand fra en universitetsboikott.

Under debattmøtet sa Grønmo at han er uenig med statsråden.

– Statsråden kan ikke pålegge universitetene et standpunkt, sa han.

NTB

Grønmo var leder for Sosialistisk Ungdomsforbund i 1968-1969 da det brøt med moderpartiet og valgte en revolusjonær kurs.