Nytt

Styret ved NTNU har vedtatt at universitetet ikke skal gå til akademisk og kulturell boikott av Israel. Vedtaket er enstemmig.

Noen stor overraskelse er ikke utfallet etter at statsråd Tora Aasland i forkant i klart fra at NTNU ikke har myndighet til å overprøve den akademiske friheten. Rektors innstilling var også negativ til boikott og seks styrerepresentanter, inkludert styreleder Marit Arnstad, sa på forhånd fra at de ikke ville støtte boikottforslaget.

Heller ikke vararepresentant Jon Øyvind Eriksen, som først tok opp saken i styret og ønsket en realitetsbehandling, ville støtte en boikott.

Tilhengerne av Israel-boikott stilte opp på styremøtet med en liste med 115 NTNU-navn som støttet en boikott, mens motstanderne av boikott leverte en liste med 182 navn.De siste trakk altså det lengste strå.

Adressa: NTNU boikotter ikke Israel