Nytt

At Lars Gule har sans for akademisk boikott av Israel kommer neppe som noe sjokk. At leder av den norske UNESCO-kommisjonen, Vigdis Lian, går i samme retning, er mer forbausende.

Begge har innlegg i Aftenposten idag, samme dag som styret ved NTNU under Marit Arnstads ledelse behandler boikottforslaget.

Gule mener synet på israelernes akademisk frihet bør dikteres av synet på konflikten mellom Israel og palestinerne.

Om man mener Israel bare forsvarer seg mot illegitim vold palestinerne, finnes intet grunnlag for boikott.

Om man mener Israel opprettholder en ulovlig okkupasjon, finnes et godt grunnlag for boikott – på samme måte som akademisk frihet ikke kunne overstyre en boikott av Sør-Afrika og heller ikke kunne overstyre Hjemmefrontens parole om boikott av den tyske okkupasjonsmaktens akademikere.

Det er ikke umiddelbart klart hvorfor synet på okkupasjonen eller bruken av vold mot denne skulle være bestemmende for synet på akademisk frihet, hvis man da ikke legger til grunn kollektiv skyld og ansvar. Det er ellers en generalisering palestina-venner protesterer heftig mot når den rettes mot deres side. Referansen til Hjemmefronten plasserer Gule i den ekstreme leir.

Mer oppsiktsvekkende er Lians argumentasjon. Hun gjengir Knut Olav Åmås’ forsvar for den akademiske frihet, men stiller spørsmålet:

I skrivende stund får jeg en SMS: To journalister (én norsk) er nettopp nektet innreise til Gaza, til tross for anbefalelsesskriv fra Utenriksdepartementet, til tross for oppdraget: Å skolere journalister i konfliktområder.

Det er for mange historier om de israelske myndighetenes iherdige arbeid med å stoppe kritiske røster fra akademia og medier, for få historier om deres vilje til fri, åpen og uavhengig dialog mellom fagmiljøer, regionalt og internasjonalt.

Det burde være positivt at ansatte og studenter ved NTNU bringer en eventuell boikott inn for sitt styre. Det er den åpne demokratiske debatten vi skal etterspørre, og det er viktig at denne komplekse saken debatteres i det offentlige rom.

Aftenposten tordag 12. november 2009