Flere universitetsrektorer sier seg enig med kollega Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen: regjeringen kan ikke nekte universitetene å diskutere og eventuelt vedta akademisk boikott av Israel.

Et flertall av universitetsrektorene støtter Grønmo i at man ikke kan avvise en boikott helt uten videre. Ved universitetene i Stavanger, Ås og i Tromsø er de åpne for å ta diskusjonen. Det er også rektor ved universitetet i Agder, Torunn Lauvdal.

– Jeg tror at jeg vil si som noen av mine kollegaer gjør, i noen graverende situasjoner må vi diskutere hva vi gjør.

Derimot er rektor ved Universitet i Oslo, Ole Petter Ottersen, sterkt mot en akademisk boikott.

– Det er fordi vi tror at vitenskapelige nettverk kan ha stor betydning ikke minst i konfliktsituasjoner og når det er behov for å påvirke politikken i et annet land. Vi ønsker altså å se en utvikling hvor vitenskapelige nettverk kan brukes positivt inn i politiske sammenhenger og da gir det ikke særlig mening å kutte over internasjonale forskningssamarbeid, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen.

Det er uklart hvorvidt Grønmo uttaler seg prinsipielt om universitetets autonomi, eller fordi han er for en boikott, men ikke ønsker å si det i klartekst. Ut fra Grønmos tidligere uttalelser er det nærliggende å tro det siste:

For ca fire år siden ble det hevdet at USA hindret iranske forskere å få trykket artikler om oljeforekomster i hjemlandet i en vitenskapelig publikasjon.

Universitetsrektor Sigmund Grønmo seier at han berre kjenner til liknande sensurtilfelle frå totalitære regime.

– Dette høyrer ikkje heime nokon stad. Forskninga må vera fri, og ikkje knyttast til terror, meiner han.

Forskningen skal være fri når motstanderen er USA, og ufri når det er tjenelig. Grønmos standpunkt virker ikke prinsipiell, men politisk.

I tillegg understreket han at UiB i dag ikke har noen formelle samarbeidsavtaler med universiteter i Israel.

– Men vi har et samarbeid med Birzeit University på Vestbredden, fortalte han.

Man får inntrykk av at Grønmos politiske ståsted bestemmer hans faglige posisjon. Grønmo var leder av Sosialistisk Ungdomsforbund, da det ble revolusjonært og brøt med SF.

Mange innen akademia har en tilsvarende bakgrunn, blant dem førstelektor ved NTNU i Trondheim, Peder Martin Lysestøl.

Norske aviser bryr seg bare i liten grad om å se på deres politiske bakgrunn på ytterste venstre fløy. Lysestøl går feks. langt i å bortforklare serbernes folkemord på bosniske muslimer. Han har hevdet at Srebrenica-massakren ikke er oppklart.

Åpen for akademisk boikott av Israel
UiB-rektor Sigmund Grønmo er ikke avvisende til akademisk boikott av Israel.

Rektor Grønmos ‘nyanserte’ holdning til forskning

Uenige med forskningsministeren

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂