Det er svært sjelden at studenter går ut og kritiserer den venstreorienterte undervisningen ved universitetene. Vi vet den foregår, men blir altfor sjelden satt søkelys på.

En stor takk rettes derfor til student Maiken Prestmo som torsdag skrev om problemet i et innlegg i Adresseavisen. Prestmo ser manglende objektivitet og savner fri forskning ved campus. Hun skriver at majoriteten av fagene hun har studert, er blitt ensidig presentert. For ordens skyld skal det sies at hun har studert ved Dragvoll i Trondheim, her holder humaniora og samfunnsvitenskapene til.

Kritiske holdninger og spørsmål settes ikke særlig pris på. Følgen av dette er at flere av mine medstudenter velger å skrive slik de vet professorene ønsker, framfor å skrive selvstendig. Slik blir det ikke gode akademikere av.

Ikke gode akademikere er kanskje hele vitsen. For hvordan skulle man kunne tre det multikulturelle paradigmet ned over hodene på folk om akademikerne var gode og snakket sant om problemene som følger med? Systemet korrumperer.

Ideologisk homogenitet innen høyere utdannelse kan lede til partiskhet vedrørende stipend som utdeles fra universitetene til sine studenter, restriksjoner av fri tale på campusene, og mindre finansiering og svekket status for de instituttene og studieprogrammene ledet av liberalkonservative eller høyreorienterte personer.

Alle vet at det er lov å mobbe, latterliggjøre, brennmerke, utfryse, stigmatisere og diagnostisere de som mener noe annet enn eliten om globalisering, innvandring og klima. Prestmo nevner ingen spesifikke politiske områder i sitt innlegg, men ønsker slutt på diskriminering basert på politiske preferanser.

Universitetene er, heldigvis, opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering på bakgrunn av kjønn, sosial status og etnisk bakgrunn.

Nå bør de også bli opptatt av at det ikke skal forekomme diskriminering på grunn av politisk bakgrunn.

Vi studenter har krav på fakta, åpen meningsbrytning, frihet og selvstendighet som akademikere. Det får vi ikke på Dragvoll per i dag.

Prestmo mener at universitetet ikke følger opp sitt samfunnsoppdrag og ber Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og NTNU-rektor Gunnar Bovim om refleksjoner rundt problemstillingen hun reiser.

 

«De fleste fag jeg har tatt på Dragvoll er ensidig presentert av foreleserne». Adresseavisen, 16. 03. 2017

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂