Det tradisjonsrike Humboldt-Universität zu Berlin, hvor Otto von Bismarck studerte rettsvitenskap, Albert Einstein var professor og en mengde andre nobelprisvinnere har vært tilknyttet, er nå i søkelyset på grunn av en kampanje der målet er å endre dets navn til noe mindre «støtende».

Man spør seg gjerne hva som er galt med navnet Humboldt? Universitetet het frem til 1949 Berliner Universität, og den eldste av brødrene Humboldt var blant grunnleggerne. Begge var akademikere og menn av sin tid, og det har noen studenter fra Gender Studies store problemer med:

humboldt.wilhelm.von

foto: Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835).

-[…]Humboldt-brødrene var i virkeligheten rasistiske, diskriminerende og kjønnsdiskriminerende hvite menn og […]vi vil at universitetet skal skifte navn og bli oppkalt etter en person som ikke var privilegert og som tok avstand fra diskriminering og vold.

En annen student kom så med følgende ironiske kommentar:

-[…]etter dette resonnementet ville det kanskje vært en idé å oppkalle universitetet etter en utviklingshemmet transseksuell kinesisk landsbykvinne som ikke er kjent fra før, som ble diskriminert og som, uten særlig hell, jobbet for dyrenes rettigheter under det tyske keiserriket.

I Norge ser man gjerne på utviklingen i Sverige med ”hen” og ”gutteprinsesse” mer med forundring enn bekymring. Det samme kan sies om Tyskland. Disse Gender Studies-miljøene er ekstreme, og deres ambisjoner får ikke gehør i særlig grad. Men miljøene finnes, og i Tyskland finnes det nå totalt 215 kjønnsprofessorer.

En av disse kjønnsprofessorene er Professor Lann Hornscheidt. Hun ønsker å fjerne kjønnsprefiks og -suffiks i ord, eksempelvis så ønsker hun at man på tysk bruker Profx istedenfor Professor eller Professorin, for nettopp å unngå å definere kjønn. Hun har studert språk og kjønnsstudier i Sverige og Finland, og har nylig lansert en bok, ”Språk och diskriminering”, sammen med en Mats Lundqvist.

lann.hornscheidt

Bilde: Lann Hornscheidt

I Tyskland kalles dette Genderwahn. I mars 2014 kom Akif Pirinçci med boka, ”Deutschland von Sinnen: Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer”, altså den syke kulten rundt kvinner, homoseksuelle og innvandrere. Den tar for seg det disse Gender Studies miljøene i Sverige og Tyskland streber etter.

Den foreslåtte navneendringen av universitetet er kun et symptom på noe mer, og også denne gangen kommer det fra Sverige.