Tirsdag ettermiddag på veg hjem fra jobb, hørte jeg et innslag om stemmerett for 16-åringer, og journalisten spurte de unge i en forsøkskommune hva de mente om dette. Tenåringene var stort sett positive til å få stemmerett. Det var særlig en ung dames bekjennelser jeg la merke til. Hun kunne fortelle radiolytterne at hennes engasjement kom da hun ble invitert av en venninne til AUF og ettersom mange andre venner var med i AUF, meldte også hun seg inn. Hun var da 15 år gammel.

Med dette som bakteppe blir en fersk meningsmåling om mobbing blant studenter, en ekstra interessant observasjon på dagens samfunnsklima.

Mens ni prosent av den totale studentmassen forteller at de har opplevd mobbing på studiet, har hele 25 prosent av de Frp-sympatiserende studentene opplevd det samme. Det viser en fersk meningsmåling utført av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon.

Endre Bodahl studerer markedsføring på BI og er styremedlem i Oslo FrP. Han er ikke overrasket over tallene som blir presentert i statistikken.

– Du risikerer å bli utstøtt hvis du ytrer blå meninger, som andre studenter er uenige i, mener Frp-politiker og BI-student Endre Bodahl.

Studenter ønsker gode resultater og unngår å si ting de tror kan virke negativt på karakterer og videre karriere.

– Jeg er opptatt av å få gode karakterer, og vet at det jeg sier i forelesningene kan påvirke resultatet, derfor velger jeg ofte å unngå politiske diskusjoner i undervisningssammenheng, sier Bodahl.

Forelesere henger ut studenter med blå meninger.

– Jeg vet om tilfeller der foreleser har hengt ut studenter som har ytret meninger fra høyresiden i undervisningen. Det kan oppleves som mobbing av dem det rammer, mener Bodahl.

Dette er mobbing. Og dersom dette skjer på BI, hva skjer på humaniora? Tør man spørre?

Ikke-sosialistiske studenter taper mot foreleseren i auditoriet, og mot medstudentene utenfor auditoriet.

– Studenter er ikke de som står Frp nærmest, politisk sett. Akademia er venstrevridd, og dette gjenspeiles i undervisningen som ofte ikke er politisk nøytral. Har man politiske meninger som ligger til høyre kan det være vanskelig å føle tilhørighet til studentgruppen, sier Endre Bodahl.

Professor Raino Malnes underviser i politisk teori ved Universitetet i Oslo og gjør så godt han kan.

– Faget mitt presenterer ulike politiske standpunkter, og jeg gjør så godt jeg kan for å være like saklig og kritisk i fremstillingen av alle. Kanskje lykkes det ikke alltid, men ingen kan gjøre mer enn sitt beste. Jeg ønsker å tilrettelegge for åpen debatt, sier Malnes.

Det beste fra Malnes og hans kolleger er tydeligvis ikke godt nok. Det viser Sentios meningsmåling. Er det blitt slik i Det nye Norge at man kostnadsfritt kan henge ut og karikere enkelte mennesker – fortrinnsvis mennesker som kvier seg for å bifalle det multikulturelle prosjektet?

Det er beviselig slik at i Det nye Norge kan røde tenåringer skryte uhemmet av sitt politiske engasjement og medlemskap i AUF på radioen, mens de blå studentene ikke en gang tør ytre seg i forelesningssalen.
Universitas