Kommentar

Grunnet enkelte fagkretsers tradisjon for politisk radikalisme og krav til ensrettede meninger, kalles av og til universitetssystemet for en øy av intoleranse i et hav av frihet. Dette får vi bekreftet i denne ukens nummer av Universitas, en av gratisavisene ved Universitetet i Oslo.

Muslimsk Studentsamfunn (MSS) har fremmet sterkt krenkende uttalelser om homofile. For dette har organisasjonen med rette fått pepper av Amnesty International-Norge og Menneskerettighetsutvalget for homofile. Fordømmelsen av MSS er krassere enn vi er vant til å høre ved muslimske brudd på menneskerettighetene. Kanskje det er derfor samme nummer av Universitas ser seg nødt til å balansere ved å trykke en relativt servil artikkel om en mulig akademisk boikott av israelske læresteder.

Medisinprofessor Espen Bjertness har i flere år ivret for akademisk boikott av Israel grunnet konflikten med palestinerne. Leder for Tjenestemannslaget ved UiO, Anita Solhaug, støtter boikottforslaget. På den annen side ønsker ikke Forskerforbundet ved UiO å støtte en boikott, selv om enkeltpersoner i forbundet mener boikotten ville være prisverdig.

Interessant nok tar studentene som er intervjuet i artikkelen avstand fra forslaget, og Studentparlamentet har i flere uker slitt med å få flertall for en felles uttalelse som ensidig fordømmer Israel. Årsaken skal være at medlemmene av Studentparlamentet mener at denne saken er svært komplisert og opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å ta stilling.

Til orientering: Universitetet i Oslo opprettet tidligere i år fast vitenskapelig samarbeid med Iran, til stor jubel fra de vitenskapelig ansatte. Ikke én av de artiklene jeg har lest i noen av UiOs nyhetspublikasjoner stiller spørsmål ved Irans behandling av kvinner, homofile, politisk og religiøst opposisjonelle.

I tillegg har Universitetet i Oslo fast vitenskapelig samarbeid og utvekslingsavtaler med Zimbabwe, Kina, Indonesia, Malaysia og Pakistan.

Er det kun 68’ernes tredjeverdensromantikk som hindrer dem i å se det absurde i dette, eller ligger det andre holdninger bak?