Innenriks

Torsdag kveld behandlet Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) spørsmålet om nikab skal forbys eller ikke. Det ble et klart nei

Regjeringen ønsker et nasjonalt forbud, men ledelsen ved NTNU har gått imot et slikt forbud. Regjeringens lovforslag er ute på høring med svarfrist 20. september.

Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter et forbud, mens Universitetet i Oslo, Høgskulen i Volda og UiT Norges arktiske universitet alle har sendt inn høringssvar der de går imot lovforslaget fra regjeringen om et generelt forbud ved barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Innstillingen fra Arbeidsutvalget som ble behandlet av Studenttinget ved NTNU torsdag kveld lød slik:

Studenttinget mener at:

Et generelt forbud mot heldekkende plagg i høyere utdanning må ikke innføres.

Et forbud mot heldekkende plagg eller andre personlige symboler på emner eller studieprogram må ha en sterk faglig  begrunnelse.

Eventuelle lokale forbud skal informeres tydelig om i god tid før opptak og studiestart.  (Universitetsavisa)

Studenttingets vedtak torsdag overrasker derfor ingen, men skuffer mange.