Lærere roper varsko om trusler, vold og hevn- og æreskultur ved Lofsrud skole i Oslo.

Forrige uke ble det kjent at 15 elever ved Lofsrud skole har sluttet ved skolen uten å ha flyttet fra området. Flere foresatte oppgav utrygghet som årsak.

27 lærere ved Lofsrud beskriver i et innlegg på NRK uholdbare tilstander ved skolen.

Høylytt og obskøn omtale av lærere og medelever, trusler, filming i klasserommet, hinsides språkbruk og voldsepisoder, som også filmes og spres på sosiale medier.

Vold, trusler og narkotikasalg er ikke noe nytt, skriver lærerne, og påpeker at utviklingen har forverret seg de siste årene.

Mange av våre elever opplever trusler, vold og en hevn- og æreskultur som rammer på ulike nivåer. Det er svært vanskelig å ta de rette valgene når en frykter represalier. Vi opplever at mange elever ønsker å gjøre det rette, men de tør ikke. Elever står i en konstant skvis mellom rett og galt fordi de vet at «snitching» straffes.

Dette gjelder ikke bare marginale grupper, men alle, og denne ukulturen sitter dypt i dem, skriver de.

Lofsrud har fått ekstra penger gjennom Osloskolens U22-satsing, og kan derfor servere frokost hver morgen, de har et miljøarbeiderteam som følger opp elever utenfor klasserommet, åpne kvelder og aktiviteter for elevene i ferier, skriver lærerne. De kaller det likevel brannslokking.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

 

Kom på møtet vårt fredag kveld!