363 lærere i Oslo-skolen ber i et brev skolebyråd Inga Marte Thorkildsen gjøre noe med fryktkulturen som råder blant lærere.

I et innlegg fra lærerne i Dagsavisen vises det til en fryktkultur der mange ansatte ikke tør å ytre seg – både fordi det kan skade skolens omdømme og fordi man frykter represalier fra skoleledelsen eller Utdanningsetaten.

Den samme kulturen har også ført til at meldinger om vold og trusler i skolen underrapporteres, ifølge hovedverneombud Einar Osnes.

«Vi kan ikke stå inne for et slikt skolesystem, og forventer at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen rydder opp», heter det i innlegget. (NTB)

Thorkildsen uttrykker seg tvetydig, som om dette er en beskrivelse lærerne står for, og hun svekker ytterligere sannhetsgehalten ved å si at Utanningsetaten neppe vil være enig.

– Ingen kan leve med en sånn beskrivelse, selv om jeg ikke tror etaten vil være enig i den, sier hun, og legger til at hun har videreformidlet dette til Oslos skoledirektør Astrid Søgnen. (NTB)

Det hører vel til sjeldenhetene at en etat slår full retrett.

Svaret fra skoledirektøren tyder heller ikke på at Søgnen vil gjøre noe drastisk og tillate lærere å delta i offentlig debatt.

– Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med våre forventninger om tillit og åpenhet. (NTB)

Disse forventningene har vært brutt over lang tid. Slik Søgnen uttrykker seg, er det tillit og åpenhet som gjelder. Det trengs bare en korreksjon av kursen. Da har hun ikke forstått alvoret i kritikken.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!