Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) får krass kritikk. Oslo Høyre lurer på om hun har sendt inn avskjedssøknad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oslo Høyre kommer med sterk kritikk av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), etter at mobbeombudet har etterlyst en mer aktiv skoleeier i kampen mot mobbing i Oslos skoler.

– Jeg er irritert og sjokkert over at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ikke tok tak i utfordringene som mobbeombudet og elevombudet kartla i sin årsberetning. Barn og unge har ikke hatt det bra på skolen under pandemien, og flere viktige funksjoner fungerer ikke godt nok. Det må byråden svare for og ta tak i, sier Mehmet Kaan Inan, skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre.

Mobbe- og elevombudet la forrige uke fram sin årsberetning om Osloskolen 2020. Mobbeombud Kjerstin Owren uttrykte bekymring for det psykososiale miljøet i skolen, og etterlyste en aktiv skoleeier.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen svarte i et tilsvar at ombudets rapport var en sterk påminnelse, men unnlot å svare på Oslo kommunes rolle som skoleeier. Hun trakk blant annet fram viktigheten av gratis aktivitetsskole (AKS) og at Oslo har ansatt 900 lærere.

Oslo Høyre og Inan krever at det tas grep.

– Det er nesten så jeg lurer på om hun har sendt inn avskjedssøknaden sin, når hun svarer på mobbeombudets bekymring med valgkampfloskler om gratis Aktivitetsskole (AKS). Har hun ikke noe ambisjon på vegne av elevene lenger? Jeg hadde forventet et svar om at hun tok disse bekymringene svært alvorlig, og at de faktisk skal ta tak i dette, sier Kaan Inan.

Inan kritiserer også AKS-ordningen, som i dag gis til elever i bestemte bydeler. Det burde heller være et tilbud til alle husholdninger i Oslo med lav inntekt.

– I dag anslås det at om lag 2.300 barn med husholdningsinntekt under en million ikke får gratis AKS under dette byrådet, og det anslås at rundt 7.500 barn med husholdningsinntekt over en million som bor på «riktig» side av byen likevel får gratis AKS, sier han.

Osloskolen står midt i en omorganisering som skal gi skolene mer frihet. Inan mener kommunen må ha bedre kontroll.

Thorkildsen avviser kritikken.

– Høyre har ikke vært annet enn sjokkert siden vi tok over byrådet i 2015. Kanskje de snart heller kan komme over i en litt annen modus når vi skal løse etterdønningene etter denne pandemien. Det krever et tett samarbeid og en positiv grunnholdning, sier hun.

Det nevnes ikke at mange av lærere i skolene jobber under svært vanskelige forhold. En undersøkelse fra 2017 viste at 51 prosent av lærerne i barneskolen hadde blitt utsatt for fysisk vold i løpet av de siste fem årene.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, som medfører at hun er ansvarlig politisk leder for Oslo-skolen. SV-politikeren har flere ganger fått varsler mot seg, og hun har blitt anklaget for å opptre trakasserende mot ansatte i skolen.

Dagsavisen


Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.