Nytt

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ville ikke Norge runde 5 millioner før i 2020. SSB tok feil med åtte år.

Nå legger SSB seg flat. Men er de nye prognosene noe bedre? Innvandringen ligger fortsatt over de høyeste anslagene.

At man i 2005 kan spå feel med åtte år sier noe om hvor raskt befolkningsendringen finner sted. På et visst punkt blir den selvdrivende.

Aftenposten konstaterer lakonisk:

Norge passerte fem millioner innbyggere åtte år tidligere enn forskerne trodde i 2005. Noen tok kraftig feil.

Spørsmålet er hvor bevisst feilen kan ha vært. Helge Brunborg og Lars Østby skylder på økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Men de undervurderte også innvandringen fra Asia og Afrika. Mye tyder på at de fortsatt undervurderer den. SSB-forskerne liker best å snakke om Øst-Europa.

Da Stoltenberg-regjeringen overtok regjeringsmakten i 2005, var regnestykket helt annerledes:

Statistisk sentralbyrå trodde – i sitt moderate anslag – at vi ville nå 5 millioner mennesker i Norge først i 2020 – om åtte år.

Det høyeste anslaget den gang gikk ut på dette ikke ville skje før tidligst 2015.

–  Vi må vedgå at det var skivebom. Jeg kjenner igjen en feil når jeg ser den, selv om det er jeg som har gjort den, sier SSB-forsker Lars Østby, som i 1999 var forskningssjef i seksjonen.

- Jeg er ikke så glad i den beregningen vi gjorde den gang. Dette var før innvandringen fra Øst-Europa virkelig skjøt fart. Men jeg er ikke flau over at vi ikke forutså det, sier SSB-forsker Helge Brunborg.

Begge understreker at heller ingen andre forutså en så stor arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene.

Brunborg og Østby ble kritisert for å operere med for lave anslag. De avfeide kritikken som useriøs, og pressen bidro til å latterliggjøre kritikerne.

Nylig fremla SSB prognoser som viser at befolkningen vil runde 6 millioner om bare 16 år.

Innvandringen står for over 70 prosent av befolkningsveksten.

Det er infrastruktur, skoler og helse og boliger som får Aftenposten til å ta opp befolkningsveksten. Men avisen har selv bidratt til å underkommunisere veksten.

Fra 2005 har dessuten innvandrergruppen fra Asia, Afria og Sør-Amerika økt med 98 000 personer til 302 000. Dette var mer enn forventet, ut fra flyktningestrømmen og norsk asylpolitikk.

Faktaboks fra Aftenposten:

I 2011 var det 600 000 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, noe som utgjør 12,2 prosent på av befolkningen.

Dette er en økning på 236 000 personer fra 2005 til 2011:.

* Fra Øst-Europa: 160 000 
(+ 99 000).
* Fra Asia, Afrika, Sør-Amerika, Tyrkia: 302 000 (+ 98 000).
* Fra Vest-Europa: 60 000
 (+ 23 000)
* Fra Norden: 67 000 (+ 14 000).
* Fra Nord-Amerika: 
11 000 (+ 2000).

Av de 600 000 har 400 000 utenlandsk statsborgerskap.

De østeuropeiske arbeiderne tar ikke familien hit i samme omfang som innvandrere som kommer utenfra Europa. De ikke-europeiske har dessuten flere barn enn resten av befolkningen.

Bommet grovt på folkeveksten