Sakset/Fra hofta

Norsk Folkehjelps (NF) nettside Fordommer.no, ved prosjektleder Susanne Abelsen, svarer på kritikken av deres særdeles misvisende bruk av statistikk – og SSB-forsker Lars Østby – for angivelig å knuse myten om at Norge har høy innvandring. Svaret står imidlertid i stil til NFs opprinnelige artikkel – det er misvisende det også.

Man gikk i utgangspunktet løs på det man kalte myte 1: Norge har en helt enorm inn­vand­ring. Det føler NF at Norge ikke har, og «beviste» dette med følgende påstand fra Østby:

– Når vi sam­men­lig­ner Norge med andre land i Europa, lig­ger vi på den nedre delen av ska­laen over hvor mange inn­vand­rere vi tar imot, ifølge Lars Østby. Dette er i for­hold til andel av befolk­nin­gen, så at Norge har en lav befolk­ning er ikke noe motargument.

Det viste seg raskt at tallene man fant det betimelig å bruke – i en artikkel datert april 2013 – var tre år gamle. Men holdt Østbys påstand, som NF gjør til sin, vann i 2010?

Nei, ikke engang da gjorde den det.

Tallene for 2010 divi­dert på inn­byg­ger­tall ser nemlig slik ut:

bruttoinnvandring-2010

Sånne bommerter er jo alltid en smule pinlig, men istedet for å innrømme tabben og beklage at man har fart med en feilaktige påstand, velger det statsstøttede NF å late som om Østby – og dermed de selv – sa noe helt annet:

Det Østby imidlertid sier er at andelen utenlandsfødte i forhold til samlet folketall i Norge er omtrent som gjennomsnittet i OECD-landene, for det var det i 2010, og det er neppe særlig annerledes nå, selv om tilveksten i antall innvandrere har vært rask i Norge i noen år. Hjerpset-Østlie trekker fram det relative antall innvandringer for noen enkeltår, og de tallene er større enn i de fleste andre land, men altså, i hvert fall ikke foreløpig, så store at andelen innvandrere i befolkningen i Norge ligger særlig mye over det vanlige i Europa. Land som Sverige, Belgia, Nederland, Tyskland har hatt høy innvandring så lenge at noen få år med høy innvandring til Norge ikke bringer oss opp på deres nivå i innvandrerandel i befolkningen. Slike tall oppdateres løpende hos OECD.

Alle som har lest den opprinnelige påstanden ser naturligvis at NFs forklaring ikke stemmer – den heller.

Nå tenker du kanskje at Abelsen og resten av folket bak Fordommer.no ikke har helt greie på hva de driver med, men i så fall tar du feil. For metoden de bruker for å «knuse myten om høy innvandring» er like snedig som den er uredelig.

Kort sagt sammenligner de fart med distanse, og satser på at ingen legger merke til det.

For det er fiffig, ikke sant? NFs og Østbys opprinnelige påstand gjaldt innvandring. Hva er innvandring? Det er det antall mennesker som kommer til landet i løpet av et bestemt tidsrom, f.eks. i løpet av et år. Det måler forandring i et kort intervall.

Hvilke data benytter de så i sitt forgjeves forsøk på å gjendrive noe alle vet er sant? Ved å snakke om noe annet. Ved å snakke om hvor stor andel innvandrere det befinner seg i Norge i 2010. Innvandrerandelen måler ikke forandringen i antall innvandrere over et tidsrom, det måler den oppsamlede effekten av all innvandring som har funnet sted. Og siden Norge har en kortere innvandringshistorie enn mange andre europeiske land, er det mange av dem vi ennå ikke har gått forbi, selv om det ikke er lenge til med dagens innvandringstempo.

Det er herlig utspekulert, for mange er ikke i stand til å skille mellom innvandring på den ene siden, og antall innvandrere på den andre. Men som sagt; det Norsk Folkehjelp og Lars Østby gjør, er å sammenligne hvor fort du kjører og hvor langt du har kjørt. NF og Østby forsøker altså å innbille deg at myten om at vi kjører fort kan «knuses» ved å si at vi ikke har kjørt langt.

Men faktum gjenstår like fullt: NF og Lars Øystbys påstand om at Norge ikke har høy innvandring og ligger i den nedre delen av ska­laen over hvor mange inn­vand­rere vi tar imot, er og blir feil. Eurostats tall for 2009, 2010 og 2011 viser tvert i mot at Norge befinner seg helt i toppen i Europa over antall mottatte innvandrere. Det skal leg­ges til at der­som man hadde utvi­det lis­tene fra 2009, 2010 og 2011 til samt­lige 31 land Eurostat har tall for, ville lille­putt­sta­tene Kyp­ros, Lux­em­bourg og Liech­ten­stein sne­ket seg foran Norge på lis­ten. Det for­hind­rer like­vel ikke at Norge lig­ger him­mel­høyt over snit­tet for de 27 EU-landene, i sær­de­les­het de østeuro­pe­iske medlemmene. Det vet Lars Østby, det vet Norsk Folkehjelp og det vet vi.

Tallene for 2012 er for øvrig ikke offentliggjort enda, men det er til gjengjeld Sta­tis­tisk Sen­tral­byrås, og det er ikke noe som tyder på at bildet er forandret: i 2012 var Norge det lan­det i Europa hvor befolk­nin­gen vokser ras­kest og veksten er hovedsakelig innvandringsdrevet.

Men prosjektleder Susanne Abelsen skal ha for pågangsmotet, for til tross for at nettsiden hun jobber for har blamert seg kraftig, er hun likevel omtenksom nok til å rettlede en og annen aggressiv kritiker:

Selv de mest aggressive kritikerne burde nok forstå at akkurat tall for innvandring og innvandrere behersker Lars Østby! Alle tallene som ble brukt hos oss var selvfølgelig riktige, men i 2010.

Lars Østby kan riktignok tall, men som vist ovenfor er han, og nå også NF, i tillegg kjent for å benytte seg av gamle statistiske tricks for å pynte litt på sakene når han ser behov for det.

Og når det gjelder å beherske tall og statistikker, så burde nok selv Norsk Folkehjelp forstå at akkurat det er det mange andre som også kan.

Susanne Abelsens artikkel bærer forresten den artige tittelen Fakta gjelder fremdeles. Visst gjør de det – og det er nettopp derfor Norsk Folkehjelp og Lars Østbys påstander ikke gjør det.