Nytt

Av de 316.000 arbeidsplassene som den rødgrønne regjeringen skryter av å ha skapt på syv år, har 200.000 gått til utlendinger. Syv av ti nye jobber går dermed til utlendinger. Det er en statistikk en sosialdemokeratisk regjering ikke kan leve med.

Det var LO som gjorde NHO oppmerksom på ubalansen, og NHO slo mandag alarm. Direktør Dag Aarnes sa Norge ikke kan leve med slike tall. Han sa Sverige eksporterer sine sysselsettingsproblemer til Norge, men at dette er uholdbart i det lange løp. Sverige må løse sine strukturelle problemer selv.

For ifølge VG har 200 000 av de 316.000 arbeidsplassene den rødgrønne regjeringen skryter av å ha skapt fra 2005 til 2012 gått til innvandrere. I klartekst betyr det at syv av ti nye jobber blir besatt av folk fra utlandet.

I Perspektivmeldingen som ble lagt frem 8. februar kom det også frem at rundt 60 prosent av oppgangen i antall sysselsatte fra 2004 til i dag har vært innvandrere.

– Da våre kolleger i LO gjorde oss klar over de tallene ble jeg skremt, sier Aarnes.

NRK, Thorbjørn Jagland og SSB starter propagandaoffensiv for å bevare de politisk bekvemme myter om innvandring, men samme dag går en direktør i NHO ut og advarer mot konsekvensene av høy arbeidsinnvandring. Det passer ikke helt inn i skjemaet.

NRK.no forsøker å pakke det inn i bomull, men Dag Aarnes var klar i sin tale i morgensendingen.

– Jeg synes også vi bør snakke om hvor mye som er for mye innvandring. Det er det viktig at vi som samfunn forholder oss til, hvis ikke kan det føre til mye problemer både sosialt og politisk senere. Vi må snakke om det før det blir akutt, sier Aarnes.

Ordet akutt er et fare eller alarmsignal. Aarnes følger opp med å si at det går en smertegrense for hvor mange arbeids – og samfunnslivet kan tåle. Dette er nye toner.

Og både han og NHO mener at vi begynner å nå grensen for hva vi som samfunn kan tåle når det gjelder innvandring dersom nivået holder seg over flere år.

Noen må ha snakket sammen. Noen må ha overvunnet den politiske motstanden, for dette budskapet spolerer den kampanjen som Jagland, Østby og NRK legger opp til.

Hvis ikke en gang arbeidsinnvandringen er sunn, hva da med asyl – og familiegjenforening som er rundt 20.000 mennesker i året? En romslig norsk småby.

Vi er blitt tutet ørene fulle av at hvis ikke det var for arbeids og asyltilstrømmingen, stanser Norge. Nå får vi høre at arbeidsinnvandrerne tar jobbene fra nordmenn.

NHO viser til tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at det årlig kommer 50 000 arbeidsinnvandrere fra EØS-området og mellom 20 000 og 30 000 svensker. I tillegg kommer det mellom 20 og 25 000 nye norske jobbsøkere hvert år. Slår man sammen de tre, snakker man om brutto opp mot 100 000 nye arbeidstakere i året.

– Dersom det vedvarer tror jeg det er for mye til at det norske arbeidsmarkedet klarer å håndtere det på en god måte. Faremomentene er at vi får kraftig økt arbeidsledighet og høyere trygdetilbøyelighet i den norske befolkningen, sier Aarnes.

Dette var helt nye toner. Den økonomiske krisen i Europa må ha fått varsellampene til å lyse. Hvis Norge holder armene åpne vil det strømme arbeidssøkere til Norge og de vil presse nordmenn ut av arbeidsmarkedet. Det har LO forstått og NHO ser nedsiden på trygdesiden. Det gjør nok regjeringen også. Men ikke NRK, Jagland og Leif Østby.

Har Østby klarert sin propagandarolle med arbeidsgiver? Det har vært antydet tidligere at man nå har tatt selvkritikk for politiserte tall.

NRKs forsøk på å sy Aarnes’ uttalelser inn i den grenseløse rammen, er lettere komisk.

 

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10934461