Sakset/Fra hofta

Etter å ha blitt grepet i å fremme direkte feilinformasjon på nettsiden «Fordommer fordummer», presiserer nå Norsk Folkehjelp at den aktuelle artikkelen er fra 2010.

Å ja, men hjelper det?

Ikke så mye at det gjør noe. Her er tall for 2010 dividert på innbyggertall, hvilket ikke resulterer i noe kvalitativt særlig forskjellig fra tallene for 2011:

bruttoinnvandring-2010

Heller ikke i 2009 kan Norge sies å ha befunnet seg i den nedre delen av skalaen (Eurostat mangler her tall for noen av statene):

bruttoinnvandring-2009

Det statsstøttede Norsk Folkehjelp har således ikke bare forsøkt å tilbakevise nye tall med en artikkel fra 2010, men de bedriver aktiv videreformidling av myter, for forsker i Statistisk sentralbyrå, Lars Østby, hadde ikke sine ord i behold – den gangen heller.

Men nå som nettsidens administratorer er så vennlige at de presiserer at artikkelens tall er fra 2010, skal vi la være å påpeke at artikkelen er prominent presentert på forsiden under overskriften aktuelt, og at Østbys like uriktige som utdaterte påstander er benyttet av en Torunn Aaslund som «faktagrunnlag» i en artikkel hun skrev så sent som 21. mars 2013.

Til gjengjeld er det lett å si seg enig i organisasjonens slagord «fordommer fordummer», for sannelig gjør de det. Og vi må formode at hverken Norsk Folkehjelp – eller Lars Østby, for den saks skyld – representerer noe unntak fra regelen, ettersom de ber så pent på nettsiden sin:

Hjelp oss å knuse fordommer! Har du en fordom du vil ha fordummet eller en myte du vil ha knust?

Budskapet traff oss slik i hjertet at vi nettopp har gjort vårt beste for å knuse i alle fall èn av mytene Norsk Folkehjelp holder seg med. Hørte vi ordet takk?