Det har ingen betydning hvem som befolker et land, bare vi får kontroll over vår egen rasisme, mener mange innvandringsliberale. Alle innvandrere blir akkurat som oss etter to generasjoner. Kanskje ofrene til denne buketten av serievoldtektsmenn fra Huddersfield ser litt annerledes på det? Foto: UK Police

Eva Alnes Holte nevner Document Forlag i en fersk kronikk i Utrop om «konspirasjonsteorier». Hun viser til Halvor Fosli, som stiller spørsmålet i bokform: Er det likegyldig for oss om landet vårt blir borte? Holte spør videre: Er det noe hold i denne frykten, eller er dette å anse som konspirasjonsteori?

HRS blir nevnt i forbindelse med påstanden «Jo flere innvandrere fra islambeltet, jo mer utrygt opplever nordmenn at samfunnet blir». Også Resett nevnes, så har de tre viktigste alternative medier fått sitt pass påskrevet. Men de er ikke alene i å konspirere.

Det er ikke bare de såkalte alternative medier som fremsetter slike påstander. Asle Toje, statsviter og ny nestleder i Nobelkomiteen, sier til Utrop at han er «redd vi får en unorsk utvikling av landet.»

Utrop har «undersøkt saken nærmere», skriver Holte. Men de har egentlig ikke undersøkt noe som helst. De maler et bilde av dem som er skeptiske til utviklingen som konspirasjonsteoretikere og rasister. Og undersøkelsene består i å snakke med noen nøye utvalgte «eksperter», i tillegg til Statistisk Sentralbyrå (SSB), som på dette feltet må sies å ha en historikk som ikke innbyr til tillit,  med en rekke svake prognoser som virker politisk og ideologisk fargede.

Fødselstallet holder seg stabilt og det vil være atskillig flere gamle mennesker i 2060. Likevel vil vi være 700 000 flere innbyggere i Norge om 40 år, melder SSB i sin rapport Nasjonale befolkningsframskrivninger 2020.

Tallet på innvandrere øker fra drøye 800 000 i dag til 1,13 millioner i 2060.

Astri Syse sier at det er vanskelig å framskrive folketall. Innvandring fra landgruppe 3 er stort sett politisk styrt, mener Syse. Derfor har vi selv (hun mener politikerklassen) kontroll over antallet.

Men dette er jo selve problemet. Ingen tegn i tiden tyder på at politisk styring vil føre til en reduksjon av innvandringen fra land som Syria, Irak, Afghanistan, Somalia og (nå, selvvalgt) Kongo.

SSB anslår at antall innvandrere vil øke med 313.000 fram mot 2060. Det er nesten ikke til å tro. Hvis man ser helt bort fra fødselsoverskudd, tar SSB altså utgangspunkt i en gjennomsnittlig innvandring på under 10.000 i året. Dette er langt fra dagens virkelighet.

Utrop spør hvor mange etniske nordmenn det vil være i Norge i 2060.

– SSB har ikke informasjon om etnisitet. Vi bruker fødeland i våre statistikker. I forhold til øvrig befolkning, som er alle i Norge uansett fødeland og som ikke er innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre, vil tallet øke fra dagens ca 4,4 til 4,5 millioner i hovedalternativet, en økning på rundt 110 000 personer totalt.

Hvor foreldre og besteforeldre er født, gir en rimelig god pekepinn på etnisitet. SSB trikser med begreper og tall. En tredjegenerasjons innvandrer er altså norsk, selv om han ikke snakker norsk og ber til Allah fem ganger om dagen. Selv om han sympatiserer mer med IS enn med norsk lov. «Norsk» er dermed et fullstendig utvannet ord, uten verdi. Dessuten stemmer det ikke at SSB ikke har kjennskap til etnisitet. De bare liker ikke å snakke noe særlig om slikt.

For med fødselstall som kryper ned mot 1,5 per kvinne bør det være åpenbart for alle: Det blir ikke flere nordmenn, slik vi forsto begrepet for noen tiår siden.

Toje er kritisk

Asle Toje er sterkt kritisk til SSB.

– Statistisk Sentralbyrå har gjentatte ganger vist seg å være svært dårlige til å spå om befolkningsfremveksten. De bommer gang på gang, og alltid underestimerer de innvandringer.

– Man skulle tro man av og til vil treffe eller kanskje av og til bomme med for høye innvandringstall, men alltid er de for lave.  Kanskje de bør skifte målemetoder?

Det er en selvinnlysende sannhet at et stort antall innvandrere vil forandre Norge. Som Mark Steyn skrev en gang (om Tyskland): Er Tyskland bare et stykke land? Har det ingenting å si om landsbyens sentrale møtested er en Bierstube eller en moské? Er Tyskland fortsatt Tyskland uten tyskere?

Toje frykter ikke at muslimene skal ta over landet, men at innvandringen vil skape nye klasseskiller og en ny underklasse.

Men hva med Samuel Paty, eller læreren i England som viste en karikaturtegning og nå må flykte fra hjemstedet sitt på grunn av en rasende muslimsk mobb. Når man ser koranklosser rundt barnetogene 17. mai. Når man leser om de britiske grooming-gjengene, eller en ung fransk jente som må leve i skjul for rasende muslimer som ønsker å drepe henne. Eller hvis man åpner en svensk avis for å sjekke ut dagens fornedringsran, tortur, granatangrep og gjengvoldtekter.

Er det da mulig å si at dagens Europa ikke er negativt preget av islams inntog? Hva skjer når andelen muslimer tredobles eller femdobles? Vil ikke dette ha noen konsekvenser?

Godhetstyrannen

Utrop skriver at Toje og HRS «mener» ting, men overser glatt at de faktisk kan dokumentere påstandene. Mens professor Thomas Hylland Eriksen behandles som et sannhetsvitne, selv om han snakker ut fra følelser, og ikke forstand. Han mener selvsagt at problemet er nordmenns rasisme.

– Skepsisen til minoriteter dreier seg for en stor del om hudfarge, men det kan man ikke si høyt.

Kan man ikke si det høyt? Det skrikes jo fra hvert eneste hustak, Eriksen! Har du ikke fått med deg Black Lives Matter-bevegelsen?

Noen ganger føles det som om minst 80 prosent av debattinnleggene i Aftenpostens Si;D omhandler en eller annen som har støtt på grusom rasisme, som hvis noen har spurt hvor de egentlig kommer fra. Oh, the horror!

Eriksen representerer det nye akademia. Han tenker ikke, han poserer. Han er den ultimate godhetstyrann.

– Studier av arbeidsinnvandrere viser at hvite ikke blir utsatt for den samme stigmaen som mørkhudede.

For svenskene tenker vi ikke på som innvandrere, heller ikke en tysker, hvis han er god i norsk, påpeker professoren.

Hvor mange etniske tyskere krever egne bønnerom? Hvor mange svenske jenter har blitt gjengvoldtatt av etnisk finske innvandrere? Hvor mange polakker bedriver gjengvold mot tilfeldige ofre i Oslos gater? Kan det tenkes at fordommene baseres på erfaring?

Eriksen er selvsagt ikke bekymret for økende innvandrerandel i Norge.

– Jeg sier ikke at det ikke finnes konfliktmateriale, for det gjør det, men konfliktene er ofte konkrete og lokale. I Oslo har vi en innvandrerandel på over 30 prosent, men de har ikke «tatt over».

Konspirasjonsteori

Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Hun beskriver «Den store utskiftningen» som en hvitnasjonalistisk, høyreradikal konspirasjonsteori.

– Dette er et globalt fenomen. Sentralt står forestillingen om hvitt folkemord, at den hvite rasen er truet av masseinnvandring og er i ferd med å bli erstattet av migranter, sier hun til Aftenposten.

Men hva skjer når vi blir i mindretall? Hvem beskytter oss når vi blir en minoritet? Hva skjer i Sør-Afrika, Thorleifsson?

Utrop sklir deretter ut i å blande den faktiske befolkningsutskiftningen med konspirasjonsteorier knyttet til pandemien. Det skal hamres inn hvor dumme alle som tror på sånne ville teorier er. Øyvind Strømmen er behjelpelig med pseudopsykologi.

– Mye  forskning tyder på at menneskene er mer sårbare for å tro på dem når de opplever at de ikke har kontroll over sitt eget liv. En verdensomspennende pandemi kan føre til at flere av oss faller for konspirasjonsteorier.

Gjengvoldtekter var tidligere et ukjent fenomen i Sverige. Det er nå dagligdags. Virkeligheten overgår faktisk dystopiene. Men vi skal se en annen vei, ellers konspirerer vi.

Innvandrerandelen var for noen tiår siden på noen få prosent. Nå er den reelle andelen innvandrere om lag 20 prosent. Hva i all verden er konspiratorisk med å anta at denne utviklingen vil fortsette?

I Sverige er det enda verre. Rebecca Weidmo Uvell er en svensk siviløkonom, skribent og samfunnsdebattant. På sin blogg gjenomgikk hun i desember 2019 Sveriges demografiske forandringer i løpet av de siste tiårene. Tallene er rett og slett sjokkerende. Norge følger etter i litt lavere tempo.

Hva er en nordmann?

Halvor Fosli stiller spørsmålet i sin bok «Mot nasjonalt sammenbrudd»: Hva er en nordmann? Når han har svart på det, kan han også snakke om befolkningsutskiftning.

Vanlige folk forstår en nordmann som en som har dype røtter i Norge, eller i det minste har noenlunde sammenfallende verdier med noe som kan kalles typisk norsk. De fleste opplever ikke at f.eks. IS-kvinner med angivelig syke barn representerer det norske, uansett hvor lenge de har vært norske statsborgere.

Men de som kaller befolkningsutskiftningen for en konspirasjonsteori, velger sin egen definisjon og kan avvise påstandene inntil de er den aller siste gjenlevende med etnisk norske tippoldeforeldre, mens de diskuterer kjønnsnøytrale toaletter med seg selv.

Strømmen avslutter artikkelen med noe som i denne sammenhengen må beskrives som visdomsord.

– Med andre ord er konspirasjonsteorier ofte et symbol på reelle samfunnsproblemer. Når folk ler av konspiratører på Facebook som sier de har gått på «livets harde skole», står de i fare for å overse at nettopp det er helt sant.

Går vi mot et nytt Norge? Utrop

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.