Etter at Renaud Camus skrev boken Le Grand Remplacement, om den store utskiftningen av Europas befolkning, ble han anklaget for rene konspirasjoner, og alle henvisninger til teorien ble avskrevet som høyreekstremisme. Men virkeligheten kan ikke lenger skjules.

I Sverige, dette post-demokratiske landet som har en alt for lang grense mot Norge, er nå hver tredje fødende utenlandskfødt. Antallet etniske svensker synker på grunn av for lave fødselstall, mens innvandrerbefolkningen vokser raskt.

For det er ikke bare den massive innvandringen som påvirker demografien i nabolandet, skriver Samnytt.

Det är inte bara Sveriges exceptionellt höga massinvandring som driver på utvecklingen utan också att utlandsfödda kvinnor står för en allt större andel av nativiteten. Detta samtidigt som svenska kvinnor föder allt färre barn

Den massive innvandringen til Sverige fortsetter under koronakrisen

På 70-tallet hadde kun én av ti nyfødte utenlandskfødte mødre. I dag er tallet omkring en tredjedel. I byer som Malmö og Södertälje er svenskene allerede i mindretall.

Ifølge prognoser fra SCB vil utviklingen bare forsterkes i årene som kommer. Det er kun spørsmål om tid før svensker er i mindretall i det som en gang var Sverige.

Hvem som får barn betyr noe for hvordan det svenske samfunnet vil utvikle seg. Trenden er ikke lovende, for å si det forsiktig.

Samtidigt som andelen utlandsfödda mammor ökar, är det bland dessa också jämfört med tidigare avsevärt fler som är födda i geografiskt och kulturellt avlägsna länder, vars barn föds in i parallellsamhällen och segregation med osvenska värderingar.

Foreløpig er andelen innvandrere såpass «lav» at totalt sett fødes det færre enn antallet som begraves i Sverige. Men masseinnvandringen sørger for at befolkningen allikevel øker. Og snart vil andelen innvandrere nå brytningspunktet, hvor antall fødte passerer antallet som dør. Da får man en rent innvandringsdrevet befolkningsvekst.

Dette er Le Grand Remplacement i praksis. Befolkningen skiftes ut, som Bertold Brecht forutså. Brecht foreslo sarkastisk å oppløse folket og velge et nytt. Svenske politikere oppfattet det sarkastiske budskapet som en oppskrift.

Men selv SCB forsøker, som vårt eget SSB, å skjule realitetene.

I SCB:s demografiska långtidsprognos ser man i motsats till nuvarande en utplaning av andelen utlandsfödda mammor och efter 2070 till och med en liten minskning. Det är oklart vad myndigheten grundar den prognosen på.

Man trenger ikke en magisk Vedum-kalkulator for å forstå at med 100.000 nye «svensker» inn hvert år, og med høyere nativitet blant utenlandsfødt enn blant svensker, så er endestasjonen et Sverige med stadig lavere andel svensker.

I løpet av noen tiår er svenskene i mindretall i sitt eget land. Vi nordmenn tråkker opp de samme stiene, om enn i et litt lavere tempo.

Var tredje barnaföderska nu invandrare 

Les også:

Utrop «undersøker» den demografiske utviklingen

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.