Niqab-kledde innvandrerkvinner. Foto: Boris Roessler/dpa via AP, file

Innvandrere fra den tredje verden er en massiv byrde for svensk økonomi. En ny rapport viser at en svært stor andel av disse ikke er i arbeid. Tallene for innvandrerkvinner er spesielt dårlige.

Sverige tynges stadig mer av kostnadene ved den massive innvandringen. Det offentlige må livnære flere og flere mennesker som ikke er i arbeid, men som går på offentlige trygder.

Samnytt forteller om en ny rapport der det settes søkelys på denne dystre situasjonen:

I många av landets kommuner försörjs fler än varannan invandrarkvinna av skattebetalarna.

En färsk rapport från Svenskt näringsliv visar att 1,2 miljoner människor i Sverige som borde vara självförsörjande genom eget arbete inte är det, slås det fast.

”Det är faktiskt en helt galet hög siffra som visar hur stort problemet är”, kommenterar Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt den extremt höga graden av bidragsförsörjning bland utrikes födda kvinnor. Om inte invandrarkvinnor från andra delar av världen som arbetar i väsentligt större utsträckning bidrog till att snygga till siffrorna skulle de se ännu värre ut.

Det er visse grupper som spesielt trekker ned:

Invandrare från tredje världen sticker ut generellt i statistiken men allra lägst är sysselsättningsgraden bland den gruppens kvinnor.

Det er ekstra alarmerende at dette i stor grad synes å være en permanent situasjon:

Det rör sig i de flesta fall inte om någon korttidsarbetslöshet utan om kvinnor som aldrig tagit sig in på arbetsmarknaden och som försörjs av de svenska skattebetalarna år ut och år in.

− En förklaring kan vara att utrikesfödda kvinnor ofta blir kvar i hemmet och tar hand om barn. Och så har man ett bidragssystem som understödjer det beteendet, kommenterar Daunfeldt.

1,2 millioner arbeidsføre er ikke i jobb

I rapporten anses alle som er i yrkesaktiv alder og har en månedsinntekt på minst ca. SEK 13 500 per måned etter skatt som selvforsørget.

Grensen er med andre ord satt lavt, likevel er tallene så dårlige som de er.

Ifølge den aksepterte definisjonen er så mange som 1,2 millioner mennesker ikke i stand til å forsørge seg selv, og flertallet er migranter fra land i den tredje verden, typisk Asia, Afrika og Midtøsten.

Samnytt skriver om hvordan dette så tynger offentlig økonomi:

De första åren är det statens kassa som dräneras men eftersom få kommer i arbete under den perioden hamnar ansvaret i de flesta fall snart på kommunerna där migranterna placerats.

Det innebär en dubbel ekonomisk börda – inte bara förlorar man de skatteintäkter som en arbetande kommuninvånare bidrar med, i andra änden tvingas man lägga enorma summor på bidragsförsörjning.

Myten om innvandring som løsning for Utkant-Sverige

Lenge ble det hevdet at innvandring ville være løsningen på fraflytting i utkantstrøk. Når svenskene flyttet til storbyen, skulle migrantene ta over og holde landsbygda i live.

Disse forhåpningene ble snart knust, noe som bekreftes i Svensk Næringslivs ferske rapport.

 Vi kan bland annat se att andelen utrikesfödda som är icke-självförsörjande är högre i vad man kan kalla gamla bruksorter. Det handlar om orter med svag arbetsmarknad men lediga bostäder som också har fått mycket flyktinginvandring, sies det.

I den grad innvandrere bosetter seg i utkantstrøk, blir de ofte en ikke-arbeidende byrde der også.

Grobunn for kriminalitet

Daunfeldt peker også på at utenforskap og arbeidsledighet har skapt stor grobunn for kriminalitet.

Den utbredte innvandringsrelaterte gjengkriminaliteten, som også har fått en stadig mer fremtredende plass i den offentlige debatten, er et tydelig bevis på dette, sier han.

Men samtidig som flere og flere slike tall og fakta kommer på bordet i offentligheten, er det lite som gjøres med kilden til problemene: Nemlig tilstrømningen av innvandrere fra land i den tredje verden. Den fortsetter, ikke minst i form av såkalt familiegjenforening.

En ny borgerlig regjering i landet ser ikke ut til å ha ført til all veden av forskjell i så måte, selv ikke med det innvandringskritiske Sverigedemokraterna som sentralt støtteparti for regjeringen.

Les også: 

Malmö hadde ikke råd til midtsommerfest. Prioriterte muslimsk fest i stedet

 

Sommerlesning! Bestill i dag:

Ny bok fra Alf. R. Jacobsen. Kjøp boken her!
Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.