Ved Nørrebro stasjon i København. Foto: © Snaphanen.dk

1781 utlendinger fikk dansk statsborgerskap i 2019, hvilket er det laveste antallet noen gang de siste 40 årene.

Med unntak av 2016 har antallet tildelte statsborgerskap i Danmark hatt en nedadgående trend siden år 2000, da et rekordhøyt antall på 19.323 personer fikk overgang til dansk statsborgerskap.

Det går frem av en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration som er omtalt i Politiken og Berlingske.

Kilde: Danmarks Statistik. Grafikk: Danmarks Videnscenter for Integration.

Avviket fra trenden i 2016 skyldes trolig at adgangen til dobbelt statsborgerskap ble innført i Danmark høsten 2015.

Nedgangen i antallet nye statsborgerskap er i samsvar med en politisk bestemt innstramning:

Folketinget har løbende strammet adgangskriterierne for, at udlændinge kan få dansk statsborgerskab. Den indsats ser umiddelbart ud til at have båret frugt: Tildelingen af dansk statsborgerskab har generelt været stødt faldende.

En rekke kriterier må oppfylles for at man skal bli dansk statsborger:

  • En afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet over for Danmark.
  • En tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark.
  • En ren straffeattest, og at man ikke er sigtet for en lovovertrædelse ved ansøgningstidspunktet.
  • Ingen forfalden gæld til det offentlige.
  • At man ikke har modtaget en kontanthjælpsydelse inden for de sidste 2 år, og maks. 4 måneder inden for de sidste 5 år.
  • En bestået prøve i Dansk 3 (alternativt en bestået prøve svarende til Dansk 2 og samtidig maks. har modtaget en kontanthjælpsydelse i 6 måneder inden for de seneste 9 år).
  • Bestået indfødsretsprøven.

Slik den danske politikken har fungert, er det spesielt personer fra land utenfor Europa og Nord-Amerika som i mindre grad har fått statsborgerskap i Danmark.

Den nedadgående trenden, som altså brytes for en stakket stund i 2016, gjenfinnes dermed i antallet nye danske statsborgerskap til personer fra Afrika:

Kilde: Danmarks Statistik. Grafikk: Danmarks Videnscenter for Integration.

Og Asia:

Kilde: Danmarks Statistik. Grafikk: Danmarks Videnscenter for Integration.

417 personer fra Asia og 100 personer fra Afrika fikk dansk statsborgerskap i 2019.

I Norge er trenden stikk motsatt av i Danmark. I vårt land har antallet nye statsborgerskap hatt en jevnt økende trend i 40 år, og det er særlig personer fra Afrika og Asia som får norsk statsborgerskap:

Kilder: Utlendingsdirektoratet (UDI) og Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikkbank. Grafikk: Document.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.