Christiansborg slott i København er sete for Folketinget i Danmark. Foto: Moahim / Wikimedia Commons.

I Danmark har et politisk flertall blitt enig om at utlendinger som har fått en betinget eller ubetinget fengselsdom, ikke kan få dansk statsborgerskap.

Dette er en av flere innstramninger i reglene for tildeling av statsborgerskap i Danmark som går frem av en avtale Jyllands-Posten har fått innsyn i.

»Vi har i dag aftalt en lang række stramninger af reglerne for at få dansk statsborgerskab,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Avtalen forventes kunngjort tirsdag ettermiddag. Sysselsetting og kjennskap til danske verdier blir også et krav for tildeling av statsborgerskap i Danmark:

Partierne har aftalt, at:

– Det ikke længere vil være muligt for personer med såvel en betinget som en ubetinget fængselsstraf at få dansk statsborgerskab.

– Der skal stilles krav om beskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder af de seneste 4 år.

– Karensperioden ved bøder skal strammes, dog ikke for parkeringsbøder under 3.000 kr.

– Ansøgningen om statsborgerskab bliver afvist ved forfalden gæld til det offentlige. Listen over typer af gæld, der kan forhindre dansk statsborgerskab, udvides.

– Indfødsretsprøven skal indeholde flere spørgsmål om »danske værdier«. Det vil ifølge aftaleteksten dreje sig om fem ekstra spørgsmål.

De Konservative ønsket også et tak for antallet nye statsborgerskap, men lyktes ikke å å få med det i avtalen.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.