Statistisk sentralbyrå har tirsdag lagt frem tall for befolkningsutviklingen i Norge i 3. kvartal av 2018, og oppsummerer selv på denne måten:

Folketalet voks med 11 600 i 3. kvartal, som er den svakaste veksten sidan 3. kvartal i 2006.

Den minkande folkeveksten er eit resultat av færre innvandringar saman med at talet på fødslar minkar gradvis. Det er nedgangen i talet på innvandringar som bidrar mest til nedgangen i folkeveksten.

De største gruppene av innvandrere i 3. kvartal var polakker, syrere, litauere og svensker, får vi vite.

Det vi derimot ikke får vite, er hvor stor den ikke-vestlige gruppen er totalt. Statistikkbankens tabell 11327 gir svar: Nettoinnvandringen til Norge fra Asia med Tyrkia, Afrika, samt Sør- og Mellom-Amerika var i 3. kvartal på 3451 personer.

I det historiske perspektivet SSB tilbyr, ser det totale bildet slik ut:

Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 11327. Figur: Document.

Etter å ha vært ekstremt høy i tre kvartaler av 2016 som følge av exodus i 2015, har den registrerte nettoinnvandringen nå gått tilbake til det som helt siden 2007 har vært et statistisk sett normalt leie på mellom 2500 og 5000.

Hittil i 2018 har den ikke-vestlige nettoinnvandringen vært på 9541 personer, hvilket tilsvarer et kvartalsgjennomsnitt på 3180 i inneværende år – noe lavere enn 3742 for hele den drøye tiårsperioden.

Om vi bruker gjennomsnittet av de tre første kvartalene av 2018 som prognose for 4. kvartal, kan den ikke-vestlige nettoinnvandringen til Norge i år ventes å bli på 12.721 personer – svarende til ca. 22 prosent av hele fødselskullet i Norge i fjor.

Foto: Bente Haarstad.

Det ville være omtrent på samme nivå som i tidsrommet 2007–2011, men lavere enn i tidsrommet 2012–2017. Sånn sett kan 2018 bli å anse som et «normalår», men faktum er jo at tiden som har gått siden 2007, i et lengre historisk perspektiv har vært alt annet enn normal.

Avviklingen av Norge fortsetter med andre ord, riktignok på et litt lavere gir enn de siste årene, men på samme gir som for ti år siden.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂